ΠΑΤΡΑ: Σήμερα η γενική συνέλευση του Λυκείου Ελληνίδων

advertisement

Σύμφωνα με το καταστατικό του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών, καλούνται όλα τα τακτικά μέλη του να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση , η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Λυκείου (Σατωβριάνδου 32, 1ος όροφος), την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 6.00μ.μ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.
1) Εκλογή προέδρου και γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης
2) Έγκριση νέου τμήματος και της εφόρου του.
3) Έκθεση πεπραγμένων περιόδου Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017.
4) Απολογισμός εσόδων και εξόδων περιόδου Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017.
5) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
6) Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, την ίδια ώρα 6.00μ.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, άνευ νέας προσκλήσεως και η οποία θα θεωρηθεί απαρτία με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο