ΠΑΤΡΑ: Παρέμβαση ΡΑΠ στη δημοτική αρχή για κονδύλι 1, 7 εκατ. από το ΥΠΕΣ

Έγινε γνωστό ότι  ο Δήμος Πατρέων θα επιχορηγηθεί συνολικά από προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 1.743.000 €.

Αναλυτικά, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ο δήμος μας θα χρηματοδοτηθεί με 1.150.000€ για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων, και για εξοπλισμό αναβάθμισης των δημοτικών παιδικών χαρών με 373.000€.

Επίσης με  άλλες 250.000€ από το  «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας»

Αναφέραμε τα παραπάνω, επειδή κατά καιρούς διακρίνουμε μια δυστοκία στην πληροφόρηση και την ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου  από τη δημοτική αρχή σε ότι αφορά χρηματοδοτήσεις του υπουργείου και συνολικά της κυβέρνησης προς το δήμο μας ίσως επειδή αντιστρατεύεται το πολιτικό της αφήγημα! του εκ Περισσού προερχόμενο.

Όμως είναι άλλο αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων ,άλλο διεκδίκηση για τη λύση προβλημάτων  της πόλης  κι άλλο ψηφοθηρική οικειοποίηση.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ερωτούνταιοκ. Δήμαρχος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι:

  • Υπάρχει έτοιμο σχέδιο και έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την διεκδίκηση των χρημάτων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, το οποίο έχει δεσμευτική καταληκτική ημερομηνία την31η Δεκεμβρίου του 2019; Έχει έρθει η δημοτική αρχή σε συνεννόηση με τα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων της Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης, τις ενώσεις γονέων και κηδεμόνων και τη διεύθυνση εκπαίδευσης  για να καταγράψουν και να ιεραρχήσουν  τις ανάγκες;
  • Υπάρχει έτοιμο σχέδιο σε συνεργασία με τα διαμερίσματα και τα τοπικά συμβούλια για επιπλέον αναβάθμιση  και εξοπλισμό παιδικών χαρώνεκτός της πρόσφατης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου  για τις 41παιδικές χαρές ή θα εντάξετε αυτές στη χρηματοδότηση?
  • Ποια έργα έχετε προγραμματίσει να πραγματοποιήσετε με την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα;

Για τη ΡΑΠ

Ουρανία Μπίρμπα

Ηλίας Γρηγόρης

Γιάννης Τσιμπούκης