ΠΑΤΡΑ: Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας – Απολογισμός του 9ου Συνεδρίου

advertisement

Με κεντρικό θέμα τον απολογισμό του για το 9ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, το οποίο εισάγεται προς συζήτηση με εισήγηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, συνεδριάζει αυτή την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 15.00΄ το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Πάτρα(Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής).

Η συζήτηση – ενημέρωση πραγματοποιείται με πολιτικούς, διοικητικούς όρους καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έχει ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και όπως η Περιφερειακή Αρχή δεσμεύτηκε ότι θα τον τηρεί απαρέγκλιτα σε συνάντηση που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους επικεφαλής των παρατάξεων στις 14 Νοεμβρίου 2017. Η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να διαφυλάττει το κύρος του Συμβουλίου, σεβόμενη τους κανόνες λειτουργίας, τους κανόνες συνεργασίας, διαφάνειας και νομιμότητας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση-ενημέρωση για το 9ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση . Δυτική Ελλάδα: Πύλη Ανάπτυξης.
(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος Κατσιφάρας)

Έγκριση Σχεδίου δράσης Αθλητικών –Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018.
(εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμου κ.Δημήτριος Κωσταριάς)

3. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από τη συλλογική απόφαση Ε071 (ΣΑΕ 071) για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΓΙΑΣ»,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:6.320.000,00 € και έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου.
(εισηγήτρια :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

Έγκριση της πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΙΣΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» Προϋπολογισμού 320.000,00€ στην ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έτους 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Έγκριση της πρότασης για την τροποποίηση του τίτλου του έργου της ΣΑΕΠ 401 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2018 με Κ.Α. 2016ΕΠ40100010 από «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» Π/Υ 550.000,00 € σε «ΔΙΑΝΟΜΗ–ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Δ.Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Π/Υ 550.000,00 €.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Έγκριση Α’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Έγκριση της πρότασης ένταξης νέου έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ Τ.Κ. ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» Π/Υ 300.000,00 €, στη ΣΑΕΠ 401 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, για το έτος 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Έγκριση ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης απασχόλησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ.Δημήτριος Δριβίλας)

Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του τρόπου ανάθεσης δύο (2) έργων, χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ 071, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και κατ’ εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκύκλιου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικώντων εργολαβιών με τίτλο:
«Αποκατάσταση Ζημιών Κατολισθητικών Φαινομένων της ΕΟ 33 και λοιπές Εργασίες Συντήρησης» Προϋπολογισμός εργολαβίας: 3.500.000,00€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε. : 2017ΣΕ07100015
«Συντήρηση, Βελτίωση, Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας της Εθνικής Οδού Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία –Μενίδι (Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Κουβαράς)» Προϋπολογισμός εργολαβίας: 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2017ΣΕ07100016.
(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννης Λύτρας)

Επικύρωση πρακτικών της 2ης /2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.