​Πρωτογενές πλεόνασμα 1,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο​

Ποδαρικό με πλεόνασμα κατασχέσεων και σκληρών περικοπών έκανε το 2018. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, τον πρώτο μήνα της ​χρονιάς καταγράφεται υπερδιπλάσιο πρωτογενές πρωτογενές πλεόνασμα από όσο η κυβέρνηση προέβλεπε τον Δεκέμβριο που ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός. Ωστόσο:

–        Σε ένα μήνα η κυβέρνηση «έπεσε έξω»  στις προβλέψεις της κατά 11 δισ. ευρώ. Προέβλεπε να έχει τον Ιανουάριο πρωτογενές πλεόνασμα 722 εκατομμύρια ευρώ και αυτό έφτασε στα 1,852 δισ. ευρώ (1,132 δισ. πάνω από το στόχο).

–        Κατά το ένα τρίτο, το υπερπλεόνασμα των 1,1 δισ. ευρώ οφείλεται σε υπέρβαση των εισπράξεων φόρων για τον μήνα Ιανουάριο (+361 εκατ. ευρώ). Αλλά τα μισά και πλέον από αυτά, είναι υπέρβαση εισπράξεων άμεσων και έμμεσων φόρων παρελθόντων ετών (υπέρβαση 71 και 96 ευρώ αντίστοιχα) που προήλθαν κυρίως από κατασχέσεις ή ευνοϊκές ρυθμίσεις χρεών μέσω της εθελοντικής αποκάλυψης κρυφών εισοδημάτων μεγάλου πλούτου.
Από την άλλη τα έσοδα του ΦΠΑ υστερούν 6 εκατ. ευρώ από το στόχο, ενώ άνοιξε και «τρύπα» 30 εκατ. ευρώ από τους Ειδικούς Φόρους Καυσίμων.

–        Στο σκέλος των δαπανών δόθηκαν 213 εκατ. ευρώ λιγότερα από όσα αναλογούσαν για τον μήνα Ιανουάριο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις δαπανών όμως έγιναν στην Υγεία και την Κοινωνική Προστασία. Για παράδειγμα:

α) για επιχορηγήσεις νοσοκομείων έχουν προϋπολογισθεί να δοθούν συνολικά φέτος 930 εκατ. ευρώ. Τον Ιανουάριο πάντως δεν δόθηκε απολύτως τίποτε.

β) για Κοινωνική Προστασία έχουν προϋπολογιστεί να δοθούν 2,127 δισ. ευρώ. Τον Ιανουάριο φέτος δόθηκαν μόλις …92 εκατ. ευρώ.

γ) για λειτουργικές δαπάνες έχουν προϋπολογισθεί για εφέτος 5,333 δισ. ευρώ. Τον Ιανουάριο δόθηκαν μόλις 223 εκατ. ευρώ.

δ) για επιχορηγήσεις φορέων (όπως οι αστικές συγκοινωνίες κλπ) έχουν προϋπολογισθεί για εφέτος 1,313 δισ. ευρώ. Τον Ιανουάριο δόθηκαν μόλις 15 εκατ. ευρώ.

–        Ανάσα εισπράξεων πήρε το δημόσιο μόνον από τα περίπου 450 εκατ. ευρώ «έξτρα» που ήρθαν από τα ταμεία της ΕΕ.

Με τα δεδομένα αυτά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.577 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 503 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 839 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.852 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 722 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.019 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.753 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 860 εκατ. ευρώ ή 22,1%  έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.148 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 361 εκατ. ευρώ ή 9,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 16 εκατ. ευρώ ή 3,5%,,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 193,2%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,4%,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 71 εκατ. ευρώ ή 21,8%,

ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 23 εκατ. ευρώ ή 22,2%,

στ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 50,3%,

ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 18 εκατ. ευρώ ή 8,0%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 96 εκατ. ευρώ ή 41,8%,

θ) Απολήψεις από Ε.Ε.  κατά 117 εκατ. ευρώ ή 2621,3%,

ι) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 8,0%,

β) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 31 εκατ. ευρώ ή 9,2%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 325 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 6 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (331 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 604 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 498 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2018 ανήλθαν στα 3.176 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 215 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.391 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.092 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 123 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για αποδιδόμενους πόρους κατά 52 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 206 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 67 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 19 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 83 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 92 εκατ. ευρώ.