Προβλήματα με τις υποτροφίες του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

advertisement

Στον τρόπο χορήγησης των υποτροφιών σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής ΝΔ Αχαΐας.
Οι φοιτητές καλούνται από τη διοίκηση του ΕΑΠ πρώτα να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό για την θεματική ενότητα που θα παρακολουθήσουν και εφόσον εγκριθεί η αιτούμενη υποτροφία, τους επιστρέφεται μερικώς ή ολικώς το ποσό που κατέθεσαν. Καταυτόν τον τρόπο όμως καθίσταται απαγορευτική από τους φοιτητές η παρακολούθηση της θεματικής ενότητας που ενδιαφέρονται, καθώς αδυνατούν να προκαταβάλουν το ποσό που απαιτείται λόγω της δυσχερούς οικονομικής θέσης που βρίσκονται αρκετοί εξ αυτών. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός εάν είναι σε γνώση του το πρόβλημα και εάν προτίθεται να προβεί σε αλλαγές στη χορήγηση υποτροφιών ώστε να μη χρειάζεται οι φοιτητές να προκαταβάλουν το απαιτούμενο ποσό.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Θέμα: Προβλήματα με τις υποτροφίες του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) χορηγεί κάθε έτος υποτροφίες σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Οι υποτροφίες αφορούν στην ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται τη χορήγηση υποτροφίας και απονέμονται βάσει συνδυασμού οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Παρά το γεγονός όμως της ύπαρξης συγκεκριμένων κριτηρίων για την απόδοσή τους, οι φοιτητές καλούνται από τη διοίκηση του ΕΑΠ πρώτα να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό για την θεματική ενότητα που θα παρακολουθήσουν και εφόσον εγκριθεί η αιτούμενη υποτροφία, τους επιστρέφεται μερικώς ή ολικώς το ποσό που κατέθεσαν.
Καταυτόν τον τρόπο όμως καθίσταται απαγορευτική από τους φοιτητές η παρακολούθηση της θεματικής ενότητας που ενδιαφέρονται, καθώς αδυνατούν να προκαταβάλουν το ποσό που απαιτείται λόγω της δυσχερούς οικονομικής θέσης που βρίσκονται αρκετοί εξ αυτών. Η υποτροφία άλλωστε έχει το νόημα της μερικής ή ολικής κάλυψης των δαπανών για παρακολούθησης συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων και δεν μπορεί να ζητείται η προπληρωμή διδάκτρων.
Με βάση τα προεκτεθέντα ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Είναι σε γνώση του το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το καθεστώς χορήγησης υποτροφιών του ΕΑΠ; Αν ναι, για ποιούς λόγους παραμένει το συγκεκριμένο καθεστώς;
2. Προτίθεται να προβεί σε αλλαγές στη χορήγηση υποτροφιών ώστε να μην χρειάζεται οι φοιτητές να προκαταβάλουν το απαιτούμενο ποσό – κάτι που δεν μπορούν να πράξουν λόγω της δυσχερούς οικονομικής θέσης που βρίσκονται;
Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας
Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας