Υπόθεση Novartis: 16 υπογραφές για σύγκληση της ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών

Αύριο, Τετάρτη είναι η καθοριστική μέρα για τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση Novartis, τόσο στη Βουλή, όσο και στη Δικαιοσύνη.

Στάση αναμονής τηρείται στο Εφετείο Αθηνών για την υπόθεση της Novartis και αναμένονται τα αποτελέσματα της μεθαυριανής συνεδρίασης της Βουλής όπου θα διεξαχθεί ψηφοφορία για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα.

Ήδη, το Εφετείο Αθηνών αναμένει τα αποτελέσματα της αυριανή ψηφοφορίας, δηλαδή εάν στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας Novartis θα εμπλακούν τελικά ή όχι πολιτικά πρόσωπα.
Στην περίπτωση της εμπλοκής πολιτικών προσώπων, υπάρχουν σκέψεις να γίνει επίκληση του άρθρου 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να συγκληθεί η Ολομέλεια Εφετών Αθηνών για να ανατεθεί η υπόθεση της Novartis σε ειδικό Εφέτη ανακριτή, λόγω της σπουδαιότητάς της και να φύγει από τα χέρια των ανακριτριών κατά της διαφθοράς.

Για να συγκληθεί η Ολομέλεια Εφετών δύο προϋποθέσεις υπάρχουν. Η πρώτη είναι ο προϊστάμενος (διευθύνων) του Εφετείου Αθηνών Θεόδωρος Κανελλόπουλος επικαλούμενος το άρθρο 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας να συγκαλέσει την Ολομέλεια Εφετών, προκειμένου η επίμαχη υπόθεση λόγω της σπουδαιότητας της να ανατεθεί σε Εφέτη Ανακριτή.

Η δεύτερη περίπτωση είναι 20 Εφέτες με τις υπογραφές τους να ζητήσουν από τον προϊστάμενο του Εφετείου Αθηνών την σύγκληση της Ολομέλειας, προκειμένου να κριθεί δια ψηφοφορίας εάν πρέπει να ανατεθεί η υπόθεση σε Εφέτη Ανακριτή.

Ήδη, για την σύγκληση της Ολομέλειας έχουν συγκεντρωθεί 16 υπογραφές, αλλά κρίθηκε αναγκαίο να «παγώσει» προσωρινά το θέμα εν όψει της αυριανής συνεδρίασης της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναφέρει τα εξής:

«1. Το δικαστήριο των εφετών συνεδριάζοντας ως συμβούλιο σε ολομέλεια με την παρουσία και του εισαγγελέα έχει το δικαίωμα να ακούει τις ανακοινώσεις μέλους του (άρθρο 37) και να παραγγέλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα να κινήσει την ποινική δίωξη.
2. Εχει ακόμα το δικαίωμα να διατάξει τον εισαγγελέα εφετών να κινήσει ποινική δίωξη για κάθε έγκλημα και για κάθε υπαίτιο, αν αυτή έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, έχει το δικαίωμα να διατάξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών.
3. Και στις δύο περιπτώσεις της παρ. 2 ένας από τους εφέτες, που τον ορίζει η ολομέλεια, εκπληρώνει καθήκοντα ανακριτή στην υπόθεση και ή ενεργεί ο ίδιος κάθε ανακριτική πράξη ή αναθέτει την ενέργειά τους στον ανακριτή πλημμελειοδικών. «Ο εφέτης, που ορίσθηκε από την Ολομέλεια Εφετών ως ανακριτής, ολοκληρώνει την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό του προαχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις, για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή.» Ο εισαγγελέας εφετών έχει όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, το συμβούλιο εφετών έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του συμβουλίου πλημμελειοδικών και αποφασίζει για την κατηγορία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
«4. Για εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (άρθρα 235 – 263α ΠΚ) καθώς και για τα εγκλήματα που τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α), όπως ισχύει, εφόσον έχουν τελεσθεί από δικαστικό λειτουργό και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, όπως και για τα συναφή με αυτά κακουργήματα ή πλημμελήματα, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης τους, αρμόδιο είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Η προκαταρκτική εξέταση για τα ανωτέρω εγκλήματα διενεργείται από Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μπορεί να παραγγέλλει τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τους κατά τόπον Εισαγγελείς Εφετών ή Πρωτοδικών. Η ποινική δίωξη ασκείται από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, μετά από παραγγελία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση. Για την ανάκριση των εγκλημάτων αυτών ορίζεται από την Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών ως ανακριτής Πρόεδρος Εφετών ή Εφέτης, οι οποίοι ολοκληρώνουν την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό τους προαχθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή. Αν ο δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο Εφετείο ή στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του για τα παραπάνω εγκλήματα, δύναται, κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, να μετατεθεί σε άλλο Εφετείο ή Εισαγγελία Εφετών, έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 136 στοιχ. ε’ και 137 Κ.Π.Δ.».