Ο Δικηγορικός Σύλλογος ζητά την επάνδρωση του Πρωτοδικείου με προσωπικό

advertisement

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελευθέριο Γεωργίλη με την οποία ζητεί η γραμματεία του Πρωτοδικείου στα Πολιτικά Ένδικα Μέσα στον οδό Δέγλερη «να στελεχωθεί άμεσα με περισσότερους υπαλλήλους, ώστε να παύσει να υφίσταται το σημερινό αποδοκιμαστέο καθεστώς».

Ο κ. Βερβεσός στην επιστολή του επισημαίνει για μία ακόμα φορά «την απαράδεκτη κατάσταση» που υπάρχει στο Πρωτοδικείο Αθηνών από  την πλευρά της έλλειψης προσωπικού, αφού η αναμονή των δικηγόρων φτάνει και τις 3 ώρες γεγονός απαράδεκτο, αφού τους εμποδίζει στην άσκηση των καθηκόντων τους.