Τιμούμε και πρέπει να τους τιμούμε την Εορτή των Τριών Ιεραρχών – Όχι με ακατανόητες αργίες

«Η Εορτή των Τριών Ιεραρχών είναι γιορτή τής Ελληνορθόδοξης Παιδείας. Είναι μια γιορτή που μας προσφέρει την ευκαιρία να αναλογισθούμε όλοι τις ευθύνες μας απέναντι στους νέους και στις νέες μας.
Με αυτήν την Εορτή τιμούμε τους Πατέρες που έθεσαν τα θεμέλια τής Ελληνοχριστιανικής Παιδείας, πάνω στην οποία βασίστηκε όλος ο Δυτικός Πολιτισμός. Τιμούμε τα λαμπρά οικουμενικά παραδείγματα ευσεβών επιστημόνων και υπευθύνων Πνευματικών Πατέρων, που εκπροσωπούν την έρευνα και την μεθοδικότητα τής μελέτης, μαζί με την Χριστιανική πίστη, στοιχεία που έχει απόλυτη ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος.
Τιμούμε και πρέπει να τους τιμούμε – όχι με ακατανόητες αργίες, όπως ατυχώς επιτάσσει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά με ουσιαστική επαφή τής εκπαιδευτικής κοινότητας με το παράδειγμα και το έργο τους. Το οποίο ευχόμαστε να είναι πηγή ενίσχυσης για διδάσκοντες και διδασκόμενους, στον δύσκολο αγώνα απέναντι στις προκλήσεις των καιρών».

Υπεύθυνος Παιδείας τής ΝΟ.Δ.Ε. ΝΔ Αχαΐας Δρ Νίκος Κατσουγκράκης

advertisement