(ΦΩΤΟ)-ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ: Στρατηγικές συνεργασίες της Εθελοντικής Ομάδας Πυρόσβεσης

Τη στρατηγική των συνεργασιών συνεχίζει ο σύλλογος “ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – Ε.Ο.ΠΥ.Δ.” με Αριθμό Μητρώου Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 08/2015, που προχώρησε το Σαββάτο 27 Ιανουαρίου 2018 στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το σύλλογο “ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ” με Αριθμό Μητρώου Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 10/2015.
Οι δύο φορείς αποφάσισαν τη σύσφιξη των σχέσεών τους, με σκοπό την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για την ενίσχυση του έργου τους.
Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν από την πλευρά του Ε.Ο.ΠΥ.Δ. ο πρόεδρος του ΔΣ, κ. Σπήλιος Λαλιώτης και από την πλευρά του Σ.Ε.ΔΙ.Π. ο πρόεδρος του ΔΣ, κ. Γεράσιμος Παναγόπουλος.
Μεταξύ των ενεργειών που προβλέπει η συνεργασία των δύο πλευρών είναι:
• η προαγωγή και προώθηση της έννοιας της προστασίας και διαφύλαξης των δασών, των περιοχών πρασίνου και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος μέσω κυρίως του θεσμού της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα μέσω του θεσμού του εθελοντή δασοπυροσβέστη.

Βραχνέϊκα:Στρατηγικές συνεργασίες των εθελοντών (Φωτο)

• κοινές προτάσεις δράσεων που θα βελτιώνουν την ικανότητα και ετοιμότητα των συλλόγων και που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από δραστηριότητες αρτιότερης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάλληλης τεχνογνωσίας από αρμόδιους πιστοποιημένους κρατικούς αλλά και ιδιωτικούς φορείς αναγνωρισμένης αξίας.
• η επιδίωξη, μέσα από τη συλλογικότητα ανάπτυξης κεντρικών θεσμών και πλαισίων, οι οποίοι να προάγουν τους σκοπούς και στόχους του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και ειδικότερα τον σκοπό που αφορά την δασοπροστασία και την δασοπυρόσβεση.
• η προσπάθεια για την ανάπτυξη συνείδησης στο κοινωνικό σύνολο όσον αφορά θέματα προστασίας των δασών, της πρόληψης από καταστροφικές πυρκαγιές και της γενικότερης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
• η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και των αρμοδίων Αρχών για το έργο των εθελοντών δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτό διεξάγεται καθώς και η προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών αυτών.
• η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού και ειδικών ομάδων για θέματα πρόληψης, καταστολής και αποκατάστασης δασικών πυρκαγιών.
• η μελέτη, προαγωγή, διεκδίκηση και επίλυση των γενικών θεμάτων που απασχολούν τους συλλόγους στο πλαίσιο που ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας. Ειδικά σε θέματα επιχειρησιακής ένταξης, πιστοποίησης, εκπαίδευσης, ασφάλισης και αστικής ευθύνης.
• η κοινή συμμετοχή σε διαδικασίες διαβούλευσης για το νομικό καθεστώς εθελοντισμού και πολιτικής προστασίας.
• η εκπροσώπηση και ενημέρωση των οργάνων της Πολιτείας των αρμοδίων Υπηρεσιών και Αρχών και ιδιαιτέρως της κοινής γνώμης για το ρόλο και τη χρησιμότητα των σωματείων και του εθελοντικού κινήματος.
• η επιδίωξη της συνεργασίας και ο συντονισμό της δράσης τους, με την αδιάκοπη συνεχή επαφή και επικοινωνία των εκπροσώπων των σωματείων μεταξύ τους αλλά και με άλλα Σωματεία, Ομοσπονδίες Εθελοντικών Σωματείων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, επιστημονικής, υλικής και σε ανθρώπινο δυναμικό στους επί μέρους Συλλόγους που συνυπογράφουν το μνημείο συνεργασίας.
• η διασφάλιση της νομικής κάλυψης των δραστηριοτήτων και των διαφόρων εκδηλώσεων των Μελών στα πλαίσια των ισχυόντων Νόμων και κανονιστικών διατάξεων.