ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Απόψε η ετήσια Γενική Συνέλευση Εμπορικού Συλλόγου

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας στις 19/12/2017,

καλούνται οι συνάδελφοι – μέλη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, αυτή τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:30μ.μ. στα Γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου (Ι. Μεσσηνέζη 5, 1ος όροφος, γραφείο Νο 21). ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εκλογή Προεδρείου Γ. Σ.
Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
Έγκριση απολογισμού 2017
Έγκριση προϋπολογισμού 2018
Έγκριση μελλοντικής αγοράς ακινήτου
Άλλα θέματα
Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στον αυτό τόπο και χρόνο, την επόμενη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018. Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί πάλι στον αυτό τόπο και χρόνο την επόμενη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, με όσα Μέλη παραστούν.