Υπογραφή της Σύμβασης Οριστικής Παραχώρησης.

Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, κύριε περιφερειάρχη, κ Δήμαρχοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών, των επιστημονικών κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της πόλης μας, εκ μέρους του ΔΣ και των εργαζομένων του ΟΛΠΑ εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μας για την παρουσία σας, σήμερα στην κοπή της πίτας του ΟΛΠΑ, η οποία μας τιμά όλως ιδιαιτέρως.

Φέτος, έχοντας σχεδόν δυόμισι χρόνια  άσκησης των καθηκόντων μας, αποφασίσαμε και πάλι να απευθυνθούμε στους πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς εκπροσώπους της πόλης μας, δηλαδή σε όλους εσάς, και μέσω ημών στην κοινωνία και τους πολίτες της πόλης μας, κάνοντας τον δεύτερο ετήσιο, σύντομο απολογισμό των δράσεων μας, ένα είδος δημόσιας λογοδοσίας και απολογισμού για τα κυριότερα από τα πεπραγμένα μας!

Θα είμαι, όσο γίνεται, συνοπτικός, για να μην κουράσω, αντιλαμβανόμενος τον εορταστικό χαρακτήρα της σημερινής μας εκδήλωσης.

Κυρίες και Κύριοι,

Το λιμάνι της Πάτρας στη μακρά ιστορία του είχε ιδιαίτερη και καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής και σφράγισε τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε αυτήν.

Η πόλη μας άλλωστε, μαζί με την Αλεξάνδρεια, τη Βηρυτό και τη Σμύρνη έχουν χαρακτηριστεί «πόλεις-λιμάνια» καθώς τα λιμάνια αυτά αναδείχθηκαν σε κέντρα του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου προσφέροντας ακμή και ευημερία στις πόλεις που τα φιλοξενούσαν.

Σήμερα το λιμάνι μας  εξακολουθεί να αποτελεί ζωτικό  πόλο και νευραλγικό όργανο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της πόλης μας και της Δυτικής Ελλάδας.  Πραγματοποιεί έναν ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των  έξη εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 € ). Υποστηρίζει, μέσω των άμεσα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στις οποίες προσφέρει υπηρεσίες, έναν  ευρύτερο κύκλο εργασιών που υπολογίζεται στα εξήντα δύο εκατομμύρια ευρώ (62.000.000 €). Το μεγαλύτερο μέρος των ως άνω διακινούμενων πόρων διοχετεύεται στην      τοπική αγορά και στηρίζει τη τοπική οικονομία. Συντηρεί και υποστηρίζει έτσι περίπου τρείς χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ωστόσο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 το λιμάνι μας βρέθηκε σε φθίνουσα πορεία. Ειδικότερα, παρουσιάζει μη γραμμική, φθίνουσα πορεία από το 2002 και μετά με τάση σταθεροποίησης στα χαμηλά, πλέον, επίπεδα και σημάδια ισχνής ανάκαμψης την τελευταία τριετία, που ενισχύονται αισθητά το 2017 όσον  αφορά την επιβατική κίνηση. Την φθίνουσα πορεία, ιδίως από το 2006 και μετά, πιστοποιούν όλα τα μεγέθη της κίνησης του λιμένα.

Τα κύρια αίτια είναι η λειτουργία, χωρίς διόδια, της «Εγνατίας Οδού» από το 2007 και μετά σε συνδυασμό με τις πεπαλαιωμένες, ανεπαρκείς, αναξιόπιστες και ανασφαλείς χερσαίες συνδέσεις του λιμανιού μας στις οποίες υπήρχαν ακριβά διόδια και βεβαίως η οικονομική κρίση που ενέσκηψε στη χώρα μας το 2009.

Σήμερα το λιμάνι μας βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο και αναζητά τους νέους προσανατολισμούς του. Ο ρόλος του προσδιορίζεται από τη θέση του στο Εθνικό λιμενικό σύστημα, στο κεντρικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και από το χαρακτήρα του ως Διεθνούς σημασίας μεικτό επιβατηγό – εμπορικό – τουριστικό λιμάνι.

Χωρίς να παραμελείται καμία από τις πιο πάνω τρεις δραστηριότητες, το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στον εμπορικό του χαρακτήρα και τη μεταφορά φορτίων που διαφαίνονται εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης του. Τα νέα δεδομένα στην εφοδιαστική αλυσίδα στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή αγορά δημιουργούν ευκαιρίες και για το λιμάνι μας που πραγματικά μπορεί να αναδειχθεί σε ισχυρό κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. Βρίσκεται σε προνομιακή γεωγραφική θέση καθώς αποτελεί τερματικό κόμβο  του Orient East- Mediterranean Multimodal Corridor του Κεντρικού Διευρωπαϊκού Δικτύου  μεταφορών (ΚΔΔΜ) και γειτνιάζει άμεσα, μέσω του θαλασσίου διαδρόμου της Αδριατικής, με τον άλλο μεγάλο διάδρομο του ΚΔΔΜ  τον Scandinavian corridor  που διασχίζει την Ιταλία. Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος διασύνδεσης των δύο αυτών μεγάλων Κεντρικών Διευρωπαϊκών Δικτύων.

Απαραίτητη προϋπόθεση, η σύνδεσή του με αξιόπιστα χερσαία δίκτυα που εξασφαλίζουν, οικονομική, ασφαλή και ταχεία μεταφορά των διακινούμενων αγαθών, η κατασκευή του εμπορικού τμήματος του Νέου  Λιμένα της πόλης μας, η κατασκευή μονάδας υποδοχής ΥΦΑ και η κατασκευή εμπορευματικού Κέντρου για να αναφερθώ στις σημαντικότερες μόνο υποδομές που είναι αναγκαίες για την αναπτυξιακή του προοπτική. Για τις υποδομές αυτές και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του λιμένα μας δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί  θα έχουμε, πιστεύω, την ευκαιρία να αναφερθούμε διεξοδικά στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί σε λίγες μέρες εδώ στο Λιμάνι και αυτό, από μόνο του έχει νομίζω, τη δική του ξεχωριστή σημασία.

Κυρίες και Κύριοι,

Επιτρέψτε μου, να αρχίσω την αναφορά στα πεπραγμένα και τις δράσεις  μας  με μια σύντομη αναφορά στα βασικά μεγέθη, στοιχεία κίνησης και εσόδων-εξόδων σε βάθος δεκαετίας που δίνουν την εικόνα της εξέλιξης της πορείας του Οργανισμού. Πρακτικά, ακολουθούν ανάλογη πορεία με εκείνη της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής μας αφού αντικείμενο των δραστηριοτήτων  μας είναι η εξυπηρέτηση και η υποστήριξη των παραγωγικών συντελεστών της τοπικής οικονομίας.

Η συνολική επιβατική κίνηση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντική πτώση. Αιτίες της μείωσης, η λειτουργία της Εγνατίας, η οικονομική κρίση, η έλλειψη μεταφορικών δικτύων, οδικού μέχρι φέτος, αλλά κυρίως του σιδηροδρομικού.

Ειδικότερα, η κίνηση των επιβατών, στη δεκαετία, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση.

Ωστόσο, Το 2017,  παρουσιάζει αξιοσημείωτη τάση ανάκαμψης της τάξης του 12%. Οι αναχωρήσεις των επιβατών από το λιμάνι βρίσκονται, σήμερα, στο επίπεδο των 260.000 επιβατών.

Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στο διάγραμμα της διαφάνειας (Απόπλους).

Ανάλογη εικόνα, με  ηπιότερη φθίνουσα πορεία,  έχουμε στη μεταφορά φορτίων και αγαθών οποιασδήποτε μορφής. Όπως φαίνεται στα επόμενο ιστόγραμμα, η κίνηση σταθεροποιείται από το 2012 και μετά με ενδείξεις αντιστροφής της τάσης.

Προκύπτουν  μάλιστα  ασθενείς, στο όριο της διαπίστωσης, ,αλλά μάλλον σαφείς  τάσεις ανάκαμψης. Για το 2017 παρουσιάζεται αύξηση 1,12%.

Ανάλογη στη δεκαετία, αλλά αισθητά καλύτερη για το 2017, εικόνα παρουσιάζει η καθαρά εμπορική κίνηση (χύδην στερεά και υγρά φορτία) για το 2017 καθώς παρουσιάζεται αύξηση κατά 21%.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά μικρό αντικείμενο των προσφερόμενων από τον ΟΛΠΑ λιμενικών Υπηρεσιών και δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα οικονομικά του στοιχεία, δείχνει όμως, πιθανά,  μια τάση ανάκαμψης της Βιομηχανικής Παραγωγής στη Βιομηχανική μας Ζώνη.

 

Τα έσοδα και τα έξοδα της δραστηριότητάς μας, όπως φαίνεται παρουσιάζουν και αυτά  στη δεκαετία καθοδική πορεία, μικρότερη πάντως εκείνης της κίνησης. Παρατηρούνται τάσεις σταθεροποίησης των εσόδων, από το 2012 και μετά, σε χαμηλά για τους στόχους και τις επιθυμίες μας επίπεδα.

Το λιμάνι βεβαίως ποτέ δεν έπαψε να είναι μία κερδοφόρα επιχείρηση. Έχουμε την πεποίθηση ότι και εδώ βρισκόμαστε στην αρχή ανάσχεσης της καθοδικής πορείας.

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της θητείας της παρούσας  διοίκησης, τα δύο τελευταία χρόνια, τα έσοδα παρουσιάζουν ασθενή αυξητική τάση και κινούνται  το 2017 σε υψηλό πενταετίας ενώ τα έξοδα μειώθηκαν αισθητά παρά τις αυξημένες δαπάνες φύλαξης των ΛΕ λόγω του προσφυγικού.

Τα ταμειακά μας διαθέσιμα, συνεχίζοντας, ενισχύοντας, εντείνοντας και βελτιώνοντας τις ήδη καλές προσπάθειες της προηγούμενης διοίκησης, όπως φαίνεται στον πίνακα, σημείωσαν  σημαντική αύξηση. Παραλάβαμε ταμείο 4.598.000€  και στο τέλος του 2017  τα ταμειακά μας διαθέσιμα ανέρχονται σε 7.065.000€  ήτοι πετύχαμε αύξηση  στη διετία κατά 53,67%

Αντίθετα, μειώθηκαν οι υποχρεώσεις μας κατά 61,33% και οι απαιτήσεις μας από τρίτους κατά 11,05%.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ικανοποιητική εικόνα που δείχνει μια απόλυτα υγιή επιχείρηση.

Ολοκληρώνοντας με τα στατιστικά θα αναφερθώ  στις κυριότερες δράσεις της διοίκησης και των Υπηρεσιών του ΟΛΠΑ αφού εισαγωγικά  επισημάνω ότι το 2017 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά για το λιμάνι μας. Χαρακτηρίστηκε από την συνεχώς εντεινόμενη πίεση του μεταναστευτικού ρεύματος που δοκιμάζει τα όρια αντοχής των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων ασφαλείας του και σημαδεύτηκε από την κατάρρευση του Υποστέγου Νο 4 που είχε σαν τραγική συνέπεια την απώλεια της ζωής ενός άτυχου συνανθρώπου μας Μετανάστη.

Για το προσφυγικό-μεταναστευτικό, ο ΟΛΠΑ βελτιώνει και ενισχύει τις υποδομές ασφαλείας του, αλλά σημαντική άμβλυνση των πιέσεων που δέχεται το λιμάνι και των επιπτώσεων που υφίστανται οι χρήστες δεν θα υπάρξει, εάν δεν βρεθεί ένας  οργανωμένος χώρος φιλοξενίας που θα διασφαλίζει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, μακριά από το λιμάνι, ώστε να εκκενωθούν  οι χώροι των πρώην βιομηχανοστασίων Λαδόπουλου και ΑΒΕΞ που χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια εφόδου κατά τις ώρες απόπλου των πλοίων.

Το θέμα της  συλλογής και αποκομιδής των ερείπιων και επικίνδυνων αμιαντούχων  υλικών  του καταρρεύσαντος  υπόστεγου το διαχειρίστηκε, νομίζω, ο ΟΛΠΑ με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, χωρίς να δημιουργηθεί  ο παραμικρός κίνδυνος για τους συμπολίτες μας και τους εργαζομένους. Επιθυμώ να ευχαριστήσω γι’ αυτό  όλους όσους ενεπλάκησαν στην προσπάθεια, τις Υπηρεσίες του ΟΛΠΑ και της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας και τον ανάδοχο του έργου για τη συνεργασία τους.

Πέραν των ως άνω δύο θεμάτων που περιελάμβαναν παραμέτρους διαχείρισης  εκτάκτων αναγκών τα κύρια θέματα που μας απασχόλησαν είναι:

 

Το θέμα της απόδοσης τμημάτων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στον Δήμο Πατρέων και στην Πόλη, αποτέλεσε αντικείμενο διαχρονικής διεκδίκησης και αγώνων του συνόλου σχεδόν των πολιτικών, αυτοδιοικητικών και κοινωνικών δυνάμεων της πόλης. Αποτέλεσε επίσης προεκλογική δέσμευση, σχεδόν όλων των κυβερνήσεων από το 1990 και μετά. Υπήρξε  κατηγορηματική δέσμευση και της παρούσας Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Αρχικά, διεξήχθη ένας  πολυεπίπεδος, σύνθετος, επίπονος και   πολλές φορές δύσκολος, αλλά πάντα γόνιμος και δημιουργικός διάλογος, μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Των εποπτευουσών των ΟΛΠΑ αρχών, Υπουργείο  Ναυτιλίας και ΤΑΙΠΕΔ, του Δήμου Πατρέων και του ΟΛΠΑ  πού κατέληξε, νομίζω ιδανικά, υπερβαίνοντας,  ίσως, τις προσδοκίες και των πλέον αισιόδοξων:

Σε μια συμφωνία που έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ  αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης μας. Μια συμφωνία Δημιουργικής σύνθεσης έπ’ ωφελεία και των δύο πλευρών και κυρίως επ’ ωφελεία της κοινωνίας των πολιτών της Πάτρας.

Στη συνέχεια ο Οργανισμός λιμένα, με ταχύτατες διαδικασίες, καθώς ετέθη ως υψηλή προτεραιότητα από το εποπτεύον υπουργείο Ναυτιλίας και τη διοίκηση του λιμένα, διεκπεραίωσε και ολοκλήρωσε πλήρως όλες τις απαιτούμενες νομικές και διοικητικές πράξεις αρμοδιότητας του καθώς και εκείνες για τις οποίες μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο επισπεύδοντα προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή της Σύμβασης Οριστικής Παραχώρησης.

 

Η τελευταία  προαπαιτούμενη πράξη, η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Οργανισμό Λιμένα Πατρών  υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών την 22/1/2018 αφού προηγουμένως είχε υπογραφεί  και από τον Υπουργό  Ναυτιλίας από πλευράς Δημοσίου και τον ΟΛΠΑ.

 

Σήμερα βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να πραγματοποιηθεί  το διαχρονικό αίτημα της πόλης. Απομένει μία και μοναδική πράξη. Η υπογραφή της Σύμβασης  Οριστικής Παραχώρησης.

 

Η υπογραφή της Σύμβασης Οριστικής Παραχώρησης ικανοποιεί ένα δίκαιο, καθολικό αίτημα της πόλης, που μπορεί να αλλάξει την φυσιογνωμία του παραλιακού της προσώπου.  Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να έχει άμεσα ευεργετικές συνέπειες στην οικονομική και τουριστική  ανάπτυξη της πόλης  αλλά και στη βελτίωση των δυσμενών κοινωνικών παραμέτρων που βιώνουν οι πολίτες και ιδιαίτερα η νέοι μας λόγω της οικονομικής κρίσης.

 

Ο Δήμος και η πόλη με την υπογραφή της Σύμβασης Οριστικής Παραχώρησης, θα παραλάβει 270 στρέμματα  έκτασης  στο παραθαλάσσιο πρόσωπο της πόλης, για να τα εντάξει στον συνολικό πολεοδομικό του σχεδιασμό. Θα παραλάβει έναν ανεκτίμητης αξίας θησαυρό στη παραλιακή ζώνη, στο πρόσωπο του Ιστορικού και εμπορικού της κέντρου.

Εάν μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, υπογειοποιηθεί η ΝΣΓΥΤ στο Ιστορικό Κέντρο, τότε δίνεται η δυνατότητα για μια μείζονα πολεοδομική  παρέμβαση “ορόσημο” που   δυνητικά μπορεί να εκτείνεται σε χωρικό βάθος  πολύ ευρύτερο, τουλάχιστον μέχρι  εκείνο  της κάτω πόλης. Τη μεγαλύτερη δηλαδή παρέμβαση μετά το αρχικό εμπνευσμένο σχέδιο του Σταμάτη Βούλγαρη στα 1828.   Μία παρέμβαση σταθμό, που μπορεί μέσα από ένα οραματικό ανασχεδιασμό να αναδιαμορφώσει τη φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά  του μεγαλύτερου τμήματος του  Ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης μας , να αναβαθμίσει την αισθητική της, να την καταστήσει φιλικότερη στους πολίτες της και πολύ πιο ελκυστική στους επισκέπτες της.

Αυτό είναι  που πρέπει να δρομολογήσουν οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις της πόλης μας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Αυτός είναι ο πήχης με τον οποίο έχουμε να αναμετρηθούμε όλοι μας, πολιτικές και αυτοδιοικητικές   δυνάμεις, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών της πόλης μας. Δεν πρέπει να σταθούμε, για άλλη μια φορά, αμήχανοι μπροστά στη μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία. Τα όποια, διοικητικού η και θεσμικού  χαρακτήρα  προβλήματα, που σχετίζονται  με νομιμοποιήσεις κτισμάτων και τις χρήσεις  γης των τμημάτων που αποχαρακτηρίστηκαν και είναι προς απόδοση, χωρίς να υποτιμούμε τη σοβαρότητα τους, είναι επιλύσιμα.

Προτείνουμε γι αυτό να αναληφθούν  οι απαιτούμενες πολιτικές πρωτοβουλίες για την  επίσπευση της σύνταξης της Σύμβασης ώστε με την ευκαιρία της παρουσίας του Πρωθυπουργού  στο Περιφερειακό Συνέδριο της Δυτικής Ελλάδας να υπογραφεί η Σύμβαση Οριστικής Παραχώρησης η να αποδοθούν με νομοθετική πράξη  τα τμήματα της ΧΖΛ που αποχαρακτηρίστηκαν και πλέον είναι ελεύθερα από οιανδήποτε νομική δέσμευση στο Δήμο και τους πολίτες

Αποτελεί Στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξη και τις προοπτικές του λιμένα και γι αυτό   σταθερή και επίμονη επιδίωξη της  παρούσας διοίκησης του ΟΛΠΑ. Υπάρχει σημαντική δυσκολία  στη χρηματοδότηση του έργου.

Είναι πολύ δύσκολη   η χρηματοδότηση του  από το ΕΣΠΑ , καθώς αφορά σε εμπορικές δραστηριότητες., που  δεν είναι εύκολο  να θεωρηθούν ως Υπηρεσίες  ΥΓΟΣ, όπως είναι  η επιβατηγός ναυτιλία. Προσκρούει έτσι  στις κοινοτικές οδηγίες περί κρατικών ενισχύσεων και νόθευσης του ανταγωνισμού.

Προς το παρόν δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί  ούτε από το CΕF που χρηματοδοτεί έργα του κεντρικού Διευρωπαϊκού Δικτύου στο οποίο ανήκει μεν το λιμάνι μας, αλλά  απαραίτητη προϋπόθεση  χρηματοδότησης είναι να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των έργων του ΣΠΕΜ 2014-2025. Το έργο  δυστυχώς δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των έργων του ΣΠΕΜ  2014- 2025 που υπεβλήθη  και Εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2014.

Έχουμε θέσει επίμονα και πιεστικά το αίτημα της αναθεώρησης του ΣΠΕΜ και της Ένταξης της έν λόγω κρίσιμης,   για την στρατηγική ανάπτυξης του λιμένα, υποδομής στα  συναρμόδια υπουργεία σε υπηρεσιακό επίπεδο  και σε αρμόδια υψηλά, σε επίπεδο υπουργών, κυβερνητικά στελέχη  και έχουμε λάβει αντίστοιχες διαβεβαιώσεις ότι στην επικείμενη αναθεώρηση του θα ενταχθεί. Αισιοδοξούμε ότι επίσημη σχετική ανακοίνωση, του Αρμοδίου Υπουργού  Μεταφορών και δικτύων, θα γίνει στο  Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο  της Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί  την επόμενη εβδομάδα.

Τρίτο, με περισσότερες ίσως δυνατότητες χρηματοδοτικό εργαλείο αποτελεί το λεγόμενο πακέτο junker.

Σε κάθε περίπτωση ο ΟΛΠΑ  διεκδικεί την κατασκευή του εμπορικού τμήματος,  που είναι απολύτως ώριμο  έργο για δημοπράτηση με πλήρη φάκελο κατασκευαστικής μελέτης στο Υπουργείο Μεταφορών και δικτύων.

Διεκδικούμε επίμονα και αποφασιστικά να ενταχθεί στους άμεσους σχεδιασμούς της πολιτείας.

Η έλευση του Φ.Α. στη Δυτική Ελλάδα και την Πάτρα  αποτελεί διαρκές και επίμονο αίτημα  των πολιτικών και παραγωγικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας και συνιστά  ιδιαίτερα αναγκαία και κρίσιμη παράμετρο για την ανάπτυξη και την οικονομία της . Για αυτό το λόγο απετέλεσε άμεσο μέλημα τη διοίκησης  η προοπτική δημιουργίας εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Πάτρας.

 

Πρόκειται  για μια δραστηριότητα  που εάν και όταν ολοκληρωθεί θα μπορεί να τροφοδοτήσει την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή με φυσικό αέριο, βγάζοντας την περιοχή από την απομόνωση και την ενεργειακή φτώχεια, βελτιώνοντας τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, δεδομένου ότι το Φ.Α.  είναι 30% φθηνότερο από τα συμβατικά καύσιμα και η πιο καθαρή μορφή ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες πηγές. Εντάξαμε τον ΟΛΠΑ και ήδη συμμετέχει στο διακρατικό πρόγραμμα POSEIDON MED II στο οποίο συμμετέχουν 26 εταίροι από τρεις χώρες μεταξύ αυτών έξι λιμάνια. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την εκπόνηση των αναγκαίων  μελετών, την  λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων  και την ωρίμανση των φακέλων  για την υποβολή τους στο  επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την κατασκευή των εγκαταστάσεων που κατ’ αρχήν προορίζονται για τροφοδοσία πλοίων με ΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο αλλά σχεδιάζονται με δυνατότητα επεκτασιμότητας και για αστικές και βιομηχανικές χρήσεις  εφ’ όσον και όταν  οι συναρμόδιοι φορείς της πόλεις το αποφασίσουν.

Εάν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν εκπονηθεί, οι εγκαταστάσεις υποδοχής LNG  στο λιμάνι της Πάτρας μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί εντός της επόμενης τετραετίας.

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης του.  Η άδεια εκδόθηκε επ’ ονόματι του ΟΛΠΑ. Mε δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό, τα  τεύχη του οποίου, μετά από διαβούλευση με τις εποπτεύουσες το ΟΛΠΑ αρχές,  έχουν ήδη ολοκληρωθεί , θα αναδειχθεί ο ανάδοχος διαχείρισης του Υδατοδρομίου. Πρόκειται για μια δραστηριότητα  που σύμφωνα με τις μελέτες του Υπουργείου  είναι βιώσιμη  και αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη  τόσο στο λιμάνι  όσο και στην πόλη.

Απετέλεσε υψηλή προτεραιότητα της διοίκησης η ένταξη έργων και δράσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα  για την  εγκατάσταση νέων υποδομών και τη βελτίωση των μέσων και  του εξοπλισμού των υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΛΠΑ .  Ο ΟΛΠΑ έχει  ενταχθεί και ήδη υλοποιεί έργα και δράσεις  που φαίνονται στον πίνακα, συνολικού προϋπολογισμού  4.163.000 ευρώ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προϋ/μος  ΟΛΠΑ
POSEIDON MED II Προετοιμασία για τη χρήση Υ.Φ.Α. ως ναυτιλιακό καύσιμο 550.000
ADRION INTERREG

(Β ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Ανάπτυξη προδιαγραφών για την εφαρμογή της οδηγίας SEVESO  II και ΙΙΙ σε λιμένες για LNG 103.000
 CEF MOS VENICE PATRAS 910.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2.600.000
ΣΥΝΟΛΟ 4.163.000

 

 

Συνεχίσαμε  και ολοκληρώσαμε έργα που είχε αρχίσει  η προηγούμενη διοίκηση.  Εντάξαμε  σε προγράμματα και κατασκευάσαμε η είναι σε εξέλιξη νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού  2.847.990.

Πρόκειται  για τα έργα που διαχειρίζεται ο ΟΛΠΑ και είναι πέραν του μεγάλου έργου  που κατασκευάστηκε από το Υπουργείο υποδομών – μεταφορών και τελεί υπό παράδοση  τελικής δαπάνης 52.000.0000 €

 

 

Εταιρική Κοινωνική ευθύνη

Ο ΟΛΠΑ, όπως οι περισσότεροι  γνωρίζετε βρίσκεται υπό  επιτηρούμενη διαχείριση  από το ΤΑΙΠΕΔ, όπως εξάλλου όλοι οι οργανισμοί λιμένων της χώρας. Το κανονιστικό πλαίσιο απαιτεί για τις δράσεις κοινωνικής εταιρικής ευθύνης να τεκμηριώνεται   συνάφεια με τις λιμενικές  δραστηριότητες. Παρόλα αυτά σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες αρχές , εξαντλώντας τα όποια περιθώρια αφήνει το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο  προσπαθήσαμε να  αναδείξουμε και να δώσουμε έμφαση  σε δράσεις που έχουν σχέση με   την αντιμετώπιση  φαινόμενων ακραίας φτώχειας και να ενισχύσουμε ευάλωτες και ασθενείς ομάδες πληθυσμού της περιοχής  περί το  λιμένα προσπαθώντας  να αμβλύνουμε   τις συνέπειες που είχε γι αυτές  η οικονομική κρίση, διαθέτοντας 40.000 περίπου για αγορά τροφίμων, άλλων ειδών πρώτης ανάγκης  και άλλες δράσεις.

Nίκος Κοντοές

Πρόεδρος ΟΛΠΑ