Πληροφορίες για τους θερμαινόμενους χώρους από την Περιφέρεια Αττικής

Με γνώμονα τη διευκόλυνση και την προστασία των πολιτών -και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες- από το έντονο ψύχος αυτών των ημερών, η Περιφέρεια Αττικής με ανακοίνωση της γνωστοποιεί τους θερμαινόμενους χώρους που λειτουργούν σε όλες τις Ενότητες από την ιστοσελίδα της, μέσω αυτού του συνδέσμου.

Πρόκειται για θερμαινόμενους χώρους που έχουν κοινοποιηθεί από τους δήμους στην Περιφέρεια και τους οποίους λειτουργούν οι δήμοι και άλλοι φορείς, με στόχο την προστασία των πολιτών.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών τα σημεία καταγράφονται σε πίνακες και απεικονίζονται σε χάρτη Google, ενώ παρατίθενται και βασικές πληροφορίες αυτοπροστασίας των πολιτών από παγετό και χιόνια.