ΠΑΤΡΑ: Τι προσλήψεις προσωπικού προγραμματίζει ο δήμος – Το σχέδιο πρότασης που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το 2018, αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Διονύσης Πλέσσας, σημείωσε τα εξής:
«Φέρουμε σήμερα για συζήτηση & λήψη απόφασης στο Δ.Σ. το θέμα της πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 8μηνων στα Κοιμητήρια.
Έχουμε αρκετές φορές αναφερθεί στο θέμα των προσλήψεων και με αποφάσεις, έγγραφα, παραστάσεις μας και αγωνιστικές πρωτοβουλίες διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά & ασφαλιστικά δικαιώματα.
Στη συγκεκριμένη Υπηρεσία των Κοιμητηρίων αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής προσωπικό: Έξι εργαζόμενους μόνιμο προσωπικό και οκτώ με 8μηνη σύμβαση, η οποία λήγει τέλος του Μάρτη).
Με προηγούμενη απόφαση μας για τακτικές θέσεις εργασίας στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες ειδικότητας ταφέων είχαμε ζητήσει για πρόσληψη 8 εργαζόμενους. Οι προσλήψεις αυτές δεν εγκρίθηκαν από το Υπουργείο. Εκφράζουμε την ανησυχία μας, αν οι θέσεις για τις οποίες παίρνουμε την απόφαση σήμερα θα εγκριθούν.
Αν δεν εγκριθούν και με το δεδομένο πλέον της μη έγκρισης των 8 θέσεων τακτικού προσωπικού ειδικότητας ταφέων στην προκήρυξη από ΑΣΕΠ που αναμένεται για τις ανταποδοτικές Υπηρεσίες, θα είναι κρίσιμη πλέον η κατάσταση για την ίδια τη συνέχιση της λειτουργίας των Κοιμητηρίων, δηλαδή να μη μπορούμε να πραγματοποιούμε τελετές μετά την 1/3/18.
Νομίζουμε ότι και το παράδειγμα των Κοιμητηρίων δείχνει ότι ο μόνος τρόπος λειτουργίας των Υπηρεσιών κάθε Δήμου είναι οι προσλήψεις σε μόνιμες θέσεις εργασίας, που εμποδίζονται από τους ασκούμενες πολιτικές της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων.
Σωστά αποτυπώνεται στην απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ότι (…)αντί να καλύπτονται τα κενά στους Δήμους με μόνιμο προσωπικό και να χρηματοδοτούνται αυτές οι ανάγκες από τον κρατικό προϋπολογισμό, αντικαθίσταται η μόνιμη εργασία με εργασιακές σχέσεις «λάστιχο» με προγράμματα, με ανακύκλωση της ανεργίας μέσω «Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Από το 2010 μέχρι 31/12/2017 είχαμε 567 αποχωρήσεις μόνιμου προσωπικού και καμία αναπλήρωση. Την ίδια στιγμή μόνιμες θέσεις εργασίας αντικαθίστανται με τα 8μηνα της λεγόμενης κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ, όπου στο Δήμο μας το 2017 εργάστηκαν 623 εργαζόμενοι για να επιστρέψουν ξανά στην ανεργία. Στο Δημοτικό Βρεφοκομείο το μόνιμο προσωπικό είναι μόνο 8 εργαζόμενοι ενώ 24 εργάζονται μέσω προγραμμάτων, ποσοστό 75%!(…).
Παίρνουμε την απόφαση σήμερα για τις προσλήψεις εργαζομένων ορισμένου χρόνου.
Παράλληλα διεκδικούμε τη μονιμοποίηση, όλων όσων εργάζονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω προγραμμάτων, μέσω ελαστικών σχέσεων εργασίας σε κρίσιμους τομείς του Δήμου, όπως οι σχολικές καθαρίστριες, οι εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι», στα γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες και σε κάθε Υπηρεσία του Δήμου με χρηματοδότηση των Υπηρεσιών και λειτουργιών του από τον κρατικό προϋπολογισμό».