«Παράθυρο» επιστροφής στη ΝΔ από την Κ.Παπακώστα

Ç Êáôåñßíá Ðáðáêùóôá óôçí óõæÞôçóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò, ÄéáöÜíåéáò êáé Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí "ÍïìéêÞ áíáãíþñéóç ôçò ôáõôüôçôáò öýëïõ - Åèíéêüò Ìç÷áíéóìüò Åêðüíçóçò, Ðáñáêïëïýèçóçò êáé Áîéïëüãçóçò ôùí Ó÷åäßùí ÄñÜóçò ãéá ôá Äéêáéþìáôá ôïõ Ðáéäéïý êáé Üëëåò äéáôÜîåéò", ÄåõôÝñá 9 Ïêôùâñßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

«Εγώ είμαι στέλεχος της ΝΔ. Η διαγραφή είναι ένα γεγονός, από εκεί και πέρα αυτό δεν αλλάζει τη δική μου καταβολή, την ιδεολογική μήτρα και βεβαίως και την πολιτική σχολή σκέψης», δήλωσε η ανεξάρτητη βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου.

«Όσο με αφορά δεν έφυγα ποτέ», τόνισε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ η κ. Παπακώστα οποία στις τελευταίες εθνικές εκλογές εξελέγη στην περιφέρεια Β’ Αθηνών με τη ΝΔ, αλλά τον περασμένο Οκτώβριο τέθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης με τη ΝΔ, διευκρίνισε ότι η επιστροφή της στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος δεν εξαρτάται μόνο από τη δική της πλευρά καθώς όπως είπε, το θέμα είναι διμερές. «Από τη δική μου πλευρά, ποτέ δεν υπήρξε η διάθεση να απομακρυνθώ», σημείωσε.

Για την αντιπαράθεση με τον Γεωργδιάδη

Σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση, την οποία είχε με τον αντιπρόεδρο του κόμματος, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου του ΥΕΘΑ στη Βουλή, γεγονός που προηγήθηκε της διαγραφής της, ανέφερε: «Όσο με αφορά δεν δουλεύω, δεν λειτουργώ πολιτικά με βάση προσωπικές συμπάθειες ή όχι. Λειτουργώ με βάση πολιτικούς κανόνες, με βάση τις αρχές και τις αξίες, που πρέπει να υπηρετείς όταν είσαι σε μία μεγάλη παράταξη ή ακόμη και σε ένα μικρό κόμμα». Υπάρχουν κανόνες και αρχές, πρόσθεσε. «Το ζήτημα είναι αμιγώς πολιτικό. Οι λόγοι της δικής μου ανάγκης να αναδείξω ζητήματα ήταν αμιγώς πολιτικοί λόγοι και παραμένουν αμιγώς πολιτικοί λόγοι».

«Όποιος αφήνει χώρο στην πολιτική, κάποιος θα έρθει να τον καταλάβει»

Ερωτηθείσα εάν κρίνει πως υφίσταται χώρος για την ίδρυση νέου κόμματος ιδεολογικά τοποθετημένου στη δεξιά, η κ. Παπακώστα απάντησε: «Η πολιτική απεχθάνεται τα κενά, όπως και η φύση. Όταν αφήσεις χώρο, κάποιος θα έλθει να καταλάβει τον χώρο που εσύ αφήνεις. Θα πρέπει να προσέξουμε όλοι στον χώρο που αφήνουμε».

Για το συλλαλητήριο

Σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές απόψεις στελεχών της ΝΔ σχετικά με το συλλαλητήριο για το ζήτημα της ονομασίας της πΓΔΜ, η βουλευτής παρατήρησε: «Άλλο ο πλουραλισμός των απόψεων και η πολυσυλλεκτικότητα, που για μένα είναι θεμιτή και επιβεβλημένη, καθώς προσθέτει στη δημοκρατία και στον κοινοβουλευτικό διάλογο και άλλο πράγμα η Βαβέλ. Βαβέλ σημαίνει ότι βγαίνει μία γραμμή πολιτική μίας στρατηγικής, την οποία ο καθένας υπηρετεί αντιλαμβανόμενός την με διαφορετικό τρόπο, γιατί δεν υπάρχει εν τω μεταξύ συνεννόηση, δεν μιλάνε όλοι οι πολιτικοί την ίδια γλώσσα».