Πάνω από 12.000 ελέγχους σχεδιάζει η ΑΑΔΕ το 2018


Υπηρεσίες Έρευνας και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΕΕ) για το 2018, όπως προβλέπει απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή.

Ειδικότερα, οι ΥΕΔΕΕ θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 450 ελέγχους – έρευνες, 4.200 μερικούς επιτόπιους ελέγχους και 8.000 ελέγχους στη διακίνηση. Η κατανομή τους θα γίνει με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης.

Συνολικά, η ΑΑΔΕ προγραμματίζει για το 2018 24.750 ελέγχους φορολογικού ή άλλου χαρακτήρα. Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.