Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων: Η κατάργηση της Επιτροπής Τιμών ενισχύει την αδιαφάνεια και την αυθαιρεσία

Την πλήρη διαφωνία τους εκφράζουν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) προς τον υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, για την κατάργηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και τον καλούν να μην προχωρήσει στην ψήφιση της σχετικής νομοθετικής διάταξης που περιέχεται στο πολυνομοσχέδιο “Ρυθμίσεις για την Εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις”.

 

«Πρόκειται για μια απόφαση η οποία ενισχύει την αδιαφάνεια, την αυθαιρεσία και είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα στον ευαίσθητο τομέα της τιμολόγησης και ανατιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων» υπογραμμίζει σε επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης.

Οπως εξηγεί, «η Επιτροπή Τιμών στην παρούσα της μορφή χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή όλων των φορέων του φαρμάκου με τους κρατικούς φορείς να αποτελούν τουλάχιστον το 70% των μελών, διασφάλιζε τη βασική δημοκρατική αρχή μιας γόνιμης ανταλλαγής και σύνθεσης απόψεων, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι αποφάσιζε με ομοφωνία στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. Με την κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων μερών, η Επιτροπή Τιμών παρήγαγε ουσιαστικό έργο και πήρε αποφάσεις που στήριξαν τη δημόσια υγεία καθώς και το δημόσιο συμφέρον. Ταυτόχρονα, έδωσε λύσεις σε θέματα στα οποία η εφαρμογή του «γράμματος του νόμου», τα οδηγούσε σε αδιέξοδο και για τα οποία η μονομερής εκπροσώπηση κρατικών φορέων μπορεί να μην ανεδείκνυε το μέγεθος κάποιων προβλημάτων και συνεπώς την ανάγκη επίλυσης τους».
Ο εκπρόσωπος του ΣΦΕΕ υποστηρίζει πως η προτεινόμενη από το υπουργείο Υγείας κατάργηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων δημιουργεί μια παντοδύναμη αρχή στον τομέα της τιμολόγησης “η οποία αποφασίζει για ό,τι θεωρεί σωστό αλλά καλείται και η ίδια να αποφασίσει για ό,τι δέχεται πως έκανε λάθος ή για ό,τι χρήζει διόρθωσης”.

“Σας καλούμε την ύστατη στιγμή να διαμορφώσετε «επιτροπή διευθέτησης διαφορών» στον τομέα της τιμολόγησης των φαρμάκων με τη συμμετοχή όλων των φορέων του κλάδου και να μην ενισχύσετε πρακτικές αδιαφάνειας και πιθανής αυθαιρεσίας” καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.