Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες: Παράνομη η σημερινή απόφαση κράτηση του Τούρκου στρατιωτικού

Την παράνομη κράτηση του Τούρκου στρατιωτικού, παρά τη χορήγηση ασύλου, μετά τη σημερινή προσωρινή διαταγή της προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών περί αναστολής της ως απόφασης ασύλου, καταγγέλλει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

 

Ακόμη, το εν λόγω συμβούλιο υπογραμμίζει ότι «δεν προβλέπεται κατά νόμο καμία διαδικασία κράτησής του» και επομένως η σύλληψή του και η κράτησή του είναι καταφανώς παράνομες και επισύρουν ακόμη και ποινική ευθύνη για όποιον τη διέταξε, καθώς και για όσους έδωσαν τη σχετική εντολή».
Παράλληλα, αναφέρει το συμβούλιο ότι «με βάση την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 46 παρ. 1 του ν. 4375/2016), αιτών άσυλο, στον οποίο μάλιστα έχει χορηγηθεί το σχετικό δελτίο, ενόσω δεν τελεί σε διοικητική κράτηση (είναι δηλαδή ελεύθερος, όπως ο ανωτέρω στρατιωτικός), δεν μπορεί να τεθεί σε κράτηση, εκτός αν συντρέχει στο πρόσωπό του εφαρμογή ποινικών διατάξεων».

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο, περιγράφει τον τρόπο της σημερινής σύλληψης του Τούρκου αξιωματικού, μετά την έκδοση προσωρινής διαταγής της προέδρου του Θ΄ Τμήματος του Εφετείου Αθηνών με την οποία ανεστάλη προσωρινά η απόφαση χορήγησης ασύλου. Περιγραφή που θυμίζει άλλες εποχές.

Συγκεκριμένα, αναφέρει το Συμβούλιο στην περιγραφή του για τον τρόπο σύλληψής του και όχι μόνο:

«Ο ανωτέρω στρατιωτικός εμφανίσθηκε σήμερα αυτοβούλως ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου, όπως είχε κατά νόμο υποχρέωση, μετά την απόφαση χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα, για τον εφοδιασμό του με τα αναγκαία έγγραφα.

Εκεί του χορηγήθηκε δελτίο αιτούντος άσυλο, σε συνέχεια της ως άνω προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Δικαστηρίου.

Αφού έλαβε το σχετικό δελτίο αιτούντος άσυλο, το οποίο επιτρέπει την σε καθεστώς ελευθερίας παραμονή του στη χώρα έως την ολοκλήρωση και της εκκρεμούσας δικαστικής διαδικασίας, συνελήφθη έξω από το γραφείο της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου και προσήχθη στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, χωρίς να ενημερωθεί για το λόγο της σύλληψής του, παρά τις σχετικές ερωτήσεις των συνηγόρων του.

Μετά την προσαγωγή του στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, του επιδόθηκε απόφαση, σύμφωνα με την οποία η εκ νέου κράτησή του διατάσσεται «καθόσον η ενεργοποίηση της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας κράτησης επιβάλλεται για την αντιμετώπιση της προκύπτουσας σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη και εθνική ασφάλεια της χώρας, ως το μόνο ενδεδειγμένο κατά τις περιστάσεις μέσο …. Εξάλλου και με αφορμή το πρόσωπό του προκαλούνται σοβαροί κίνδυνοι από άλλα πρόσωπα της αλλοδαπής, ομοϊδεάτες και μη, που επιβουλεύονται την ασφάλεια και ειρήνη της χώρας και των πολιτών της χάρη των δικών τους επιδιώξεων.

Σε κάθε περίπτωση, έχει συμπληρωθεί το ανώτατο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος για την κράτησή του, στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, ενώ από καμία άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, δεν προβλέπεται η οποιαδήποτε άλλη νομική βάση κράτησής του».