Η συμβολή της κρουαζιέρας στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας


Η πραγματοποίηση κρουαζιέρων ως επιχειρηματική δραστηριότητα, περιλαμβάνεται στον κλάδο των Πλωτών μεταφορών και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών. Ως κρουαζιέρα νοείται το ταξίδι αναψυχής με πλοίο, το οποίο έχει ως σημείο αφετηρίας και κατάληξης τον ίδιο λιμένα. Οι υπηρεσίες κρουαζιέρας αναπτύσσονται διεθνώς με ταχείς ρυθμούς.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ελκυστικότητα της Ελλάδας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού, η χώρα δεν έχει επιτύχει τα αντίστοιχα έσοδα από την κρουαζιέρα.

Σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, βασική αιτία για αυτό το γεγονός αποτελεί κυρίως η έλλειψη ανταγωνιστικότητας των ελληνικών λιμένων, παρά τις σημαντικές μεταβολές σε αυτό το θέμα τα τελευταία έτη, π.χ. μέσω της πλήρους άρσης του καμποτάζ. Η παραμένουσα χαμηλή ανταγωνιστικότητα αντανακλάται στη περιορισμένη χρήση των ελληνικών λιμένων ως σημείων εκκίνησης κρουαζιέρας (home porting).

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η Ελλάδα παρουσιάζει την τρίτη υψηλότερη επισκεψιμότητα τουριστών κρουαζιέρας στην Ευρώπη, πίσω από την Ιταλία και την Ισπανία. Παράλληλα, η Μεσόγειος αναδεικνύεται σε δημοφιλή προορισμό κρουαζιέρας, καθώς σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Κρουαζιέρας απορρόφησε το 2014 το 71% (32,9 εκατ.) των διανυκτερεύσεων επιβατών σε κρουαζιερόπλοια σε όλη την Ευρώπη.

Αυτή η τάση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει πολύ υψηλότερα οφέλη από την κρουαζιέρα, εφόσον βρεθούν λύσεις και σε άλλα ζητήματα του κλάδου, όπως η προώθηση των συμβάσεων παραχώρησης των τερματικών σταθμών και κατασκευής βελτιωτικών έργων, η διαμόρφωση στρατηγικής για την ομαλή αύξηση των τουριστών, ούτως ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις που αποτρέπουν την ανάπτυξη του κλάδου κ.λπ. Επομένως, τα δυνητικά οφέλη για την Ελληνική οικονομία από την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας, μέσω και της προώθησης των απαραίτητων αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, μπορεί να είναι πολύ σημαντικά.

Ως προς το νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο Υπηρεσιών κρουαζιέρας, ο νόμος 3872/2010 απελευθέρωσε περαιτέρω την εν λόγω αγορά, καθώς επέκτεινε το δικαίωμα εκτέλεσης περιηγητικών πλόων και στα πλοία τρίτων χωρών, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ορισμένες εξ’ αυτών δύναται να συντελέσουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει η ελάχιστη διάρκεια του ταξιδιού να είναι 48 ώρες και η παραμονή στον αφετήριο ελληνικό λιμένα τουλάχιστον οκτώ ώρες. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες ή οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα πλοία, να υπογράφουν προηγουμένως με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση, διάρκειας μέχρι τρία έτη. Με τη σύμβαση αυτή ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:

Η απασχόληση και ασφάλιση των Ελλήνων ναυτικών οι οποίοι προσλαμβάνονται από αυτά τα πλοία, καθώς και η παροχή οικονομικών κινήτρων για την πρόσληψή τους, καθώς και η διενέργεια επενδύσεων στη χώρα από τις συμβαλλόμενες εταιρείες. Ως εκ τούτου, στα πλοία που διενεργούν τους περιηγητικούς πλόες εξασφαλίζεται ότι οι Έλληνες ναυτικοί οι οποίοι απασχολούνται σε αυτά, θα εργάζονται με βάση τα αναγνωριζόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία προσόντα και ειδικότητες στις αντίστοιχες θέσεις.

Κατά συνέπεια η πολιτεία επιβάλλεται να προβεί άμεσα σε περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της κρουαζιέρας, με σκοπό την τόνωση της οικονομίας μας και της απασχόλησης.

 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΔΕ ΑΧΑΪΑΣ