Ο Αντώνιος Γεωργακάκης νέος πρόεδρος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Ο Αντώνιος Γεωργακάκης, νυν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΤΑΝΕΟ (Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας) ΑΕ, αναλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ΑΕ, Κωνσταντίνου Γαλιάτσου, σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του, ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σημείωσε ότι: «Η ανάληψη οποιουδήποτε καθήκοντος στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης αποτελεί μεγάλη τιμή και βαρύτατη ευθύνη. Η ουσιαστική ευθυγράμμιση των δύο οργανισμών, που διαφαίνεται από την τοποθέτησή μου ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σηματοδοτεί μία κίνηση συντονισμού και συνεργασίας, ώστε να αναδειχθεί η δυναμική των εθνικών φορέων και να προαχθούν σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ενισχύσουν άμεσα τη ρευστότητα της αγοράς και θα στηρίξουν την ελληνική επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

 

advertisement