Σε ένα μήνα θα κριθεί η τύχη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών σε ένα μήνα περίπου θα αποφανθεί εάν θα τεθεί ή όχι σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), μετά την σημερινή συζήτηση της προσφυγή του ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι δύο αιτούντες αναφέρουν ότι  εκπροσωπούν άνω του 60% του συνόλου των απαιτήσεων της ΕΝΑΕ καθώς τα χρήματα που τους οφείλουν τα ναυπηγεία αφορούν ποσά που για μεν το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 660 εκατομμύρια ευρώ ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Τα ναυπηγεία επίσης οφείλουν δεδουλευμένα στους εργαζόμενους που υπερβαίνουν τα 175 εκατομμύρια ευρώ.

 Το Ελληνικό Δημόσιο επικαλείται έκθεση του ελεγκτικού οίκου Deloitte σύμφωνα με την οποία, τον περασμένο Οκτώβριο η εταιρεία PRIVINVEST SHIPBUILDINGSAL (HOLDING),που κατέχει τις μετοχές των Ναυπηγείων, είχε αρνητική καθαρή θέση που έφτανε πλέον στα 985,4 εκ. ευρώ και επομένως για να ανταποκριθεί θα έπρεπε να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,108 δις ευρώ.
Η πλευρά των μετόχων Ναυπηγείων αρνείται τις αιτιάσεις του Δημοσίου και επικαλείται απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, του περασμένου Οκτωβρίου, που επιδικάζει στο Δημόσιο την καταβολή ποσού 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η ιδιοκτήτρια των ΕΝΑΕ αναφέρει ότι το Δημόσιο οφείλει επίσης στα ΕΝΑΕ   247 εκ. ευρώ.

Επικαλούμενη επίσης την εν λόγω απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου υποστηρίζει ότι είναι εν ενεργεία η εκτελεστική σύμβαση του 2010 με το Δημόσιο για το πρόγραμμα “Ποσειδών” και την κατασκευή δύο υποβρυχίων αξίας πλέον των 800 εκ. ευρώ.

Πάντως, αναφορικά με  την υπόθεση των Ναυπηγείων έχει ασκηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις των οποίων ζητείται η ανάκτηση. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιο Πιτσιόρλα η προσφυγή στο Πρωτοδικείο είναι μονόδρομος ώστε, εφόσον γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο, να αποφευχθεί η πτώχευση των Ναυπηγείων.