Έρευνα: Οι πλούσιοι «λευκοί» ζουν καλύτερα και περισσότερο

Πολλές έρευνες, έχουν αποδείξει, κατά καιρούς, τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη φυλή και στην υγεία.

Μία πρόσφατη μελέτη έρχεται να προστεθεί σ’ αυτές τις έρευνες, καθώς σύμφωνα με αυτή οι πλούσιοι «λευκοί» άνθρωποι έχουν περισσότερες πιθανότητες να απολαύσουν μία καλύτερη υγεία σε μεγάλη ηλικία, σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Η νέα αυτή έρευνα δείχνει σαφείς φυλετικές, εισοδηματικές και εκπαιδευτικές ανισότητες στον αριθμό των ηλικιωμένων που έχουν καλή υγεία.
Για τη μελέτη αυτή, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν εξέτασαν τους ενηλίκους, άνω των 65 ετών, που δήλωσαν ότι η υγεία τους ήταν «εξαιρετική» ή «πολύ καλή», τουλάχιστον δύο φορές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, μεταξύ των ετών 2000 και 2014.

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πλούσιοι λευκοί άνθρωποι, θεωρούσαν τον εαυτό τους πιο υγιή σε σχέση με τους υπολοίπους.

Επιπλέον, οι πιο μορφωμένοι ηλικιωμένοι αισθανόντουσαν σταθερά πιο υγιείς από αυτούς που είχαν λάβει μικρότερη εκπαίδευση. Το 2000, το 57,4% των υψηλά μορφωμένων ηλικιωμένων, θεωρούσε ότι είχε «πολύ καλή» ή «εξαιρετική» υγεία, ενώ μέχρι το 2014 ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί στο 63%.

Εν τω μεταξύ, οι «φτωχότεροι» ενήλικες, όσοι δεν παντρεύτηκαν ποτέ, όσοι είχαν απολυτήριο λυκείου, οι «μαύροι» και οι ισπανόφωνοι «είδαν» την πτώση της υγείας τους, ενώ το ποσοστό από αυτούς, που απάντησε ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν «εξαιρετική» ή «πολύ καλή», είχε μειωθεί σημαντικά, κατά τη διάρκεια αυτών των ετών.

Η κακή υγεία των ηλικιωμένων που έχουν λάβει χαμηλή μόρφωση, στην παρούσα μελέτη, έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Angus Deaton και Anne Case του Princeton, οι οποίοι διαπίστωσαν την αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας μεταξύ λευκών μεσήλικων χωρίς απολυτήριο λυκείου.

Αν και το δείγμα της μελέτης των Case και  Deaton ήταν ελαφρώς νεότερο – 50-54 ετών – αυτή η μελέτη δείχνει τι συμβαίνει σε αυτά τα άτομα εάν τελικά επιβιώσουν.

advertisement