ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο και πρόκληση καθηγητών

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Αιγιαλείας θα συνεχίσει τη λειτουργία του και για το σχολικό έτος 2017-2018. Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά των εκπαιδευτικών.

Οι εγγραφές συνεχίζονται για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Για την εγγραφή των μαθητών κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Εκκαθαριστικό Εφορίας
• Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας των γονέων (εφόσον υπάρχει)

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι μαθητές του Δήμου επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποια από τα μαθήματα, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου στα τηλ: 2691026136 και fax: 2691021320.

Επίσης απευθύνεται πρόσκληση σε εθελοντές καθηγητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ειδικότερα υπάρχει ανάγκη από ειδικότητες Φυσικού και Βιολόγου.

Υπεύθυνος συντονιστής: κος Παπαβραμόπουλος (τηλέφωνο 6986033354).

advertisement