ΠΑΤΡΑ – ΣΚΕΑΝΑ: “Είναι νόμιμος ο διασυρμός για φορολογικές παραβάσεις;”

advertisement
Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών και Εστίασης απέστειλε επιστολή με αποδέκτες την Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Συνήγορο του Πολίτη, τον Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α, την Π.Ο.Ε.Σ.Ε και τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. για να ξεκαθαριστεί αν είναι νόμιμος ο διασυρμός των καταστηματαρχών για πολύ μικρές οικονομικές παραβάσεις.

 

Αναλυτικά η επιστολή του ΣΚΕΑΝΑ αναφέρει:
“Εκ μέρους των καταστηματαρχών εστίασης του νομού Αχαΐας θα θέλαμε να θέσουμε το εξής ερώτημα στην υπηρεσία σας: όταν η αρμόδια υπηρεσία της εκάστοτε Δ.Ο.Υ διενεργεί έλεγχο σε κατάστημα και διαπιστώνει φορολογική παράβαση (μη έκδοση νόμιμων παραστατικών), τότε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2523/1997 άρθρο 13, το κατάστημα κλείνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα . Σε πρόσφατη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναφέρεται σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2523/1997, μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας, ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή ο οριζόμενος από αυτόν υπάλληλος, γνωστοποιεί στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα την πράξη αναστολής λειτουργίας και ζητά τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Κατά τη διαδικασία της σφράγισης που διενεργείται με την παρουσία του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του οριζόμενου από αυτόν υπαλλήλου και της αστυνομικής αρχής, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα “σφραγίσθηκε λόγω φορολογικών παραβάσεων μέχρι …. (ημερομηνία ώρα), βάσει της με αριθ. …. πράξης αναστολής λειτουργίας η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. …. Ειδικής Εντολής Ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997, όπως ισχύει” και στην αγγλική γλώσσα “operations suspended due to tax violations”. Αντίγραφο της πράξης άμεσης αναστολής λειτουργίας επιδίδεται στον υπόχρεο.»
Η ταινία στην οποία αναφέρεται η απόφαση είναι στην πραγματικότητα υπερμεγέθης και εκτείνεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της εισόδου του καταστήματος(όπως φαίνεται και στη φωτογραφία παρακάτω), κάτι το οποίο δεν δίνεται ως νομοθετική οδηγία στους υπαλλήλους που σφραγίζουν το κατάστημα. Στην ουσία είναι ευδιάκριτη από αρκετά μέτρα μακριά, κάτι το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο να συμβαίνει σε μια τοπική κοινωνία. Ο στιγματισμός και η ετικετοποίηση την οποία δέχεται ο επιχειρηματίας «ως φοροφυγάς» θα λέγαμε πως παραπέμπει στο νόμο 4000 περί τεντυμποϊσμού, από τη στιγμή μάλιστα που οι παραβάσεις είναι ευτελούς αξίας. Για παράδειγμα σε δύο αποδείξεις αξίας 20€ (σύνολο 40€) το κράτος έχει απώλεια μόλις 9,60€. Αξίζει για 9,60€ ο διασυρμός αυτός, όπου ενδεχομένως να πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του υπαλλήλου; Καταπατούνται αγαθά όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θίγεται η κοινωνική υπόσταση του πολίτη ο οποίος διασύρεται μέσα στην ίδια του την πόλη. Επίσης, κανένας πολίτης ο οποίος έχει φορολογικές παραβάσεις ή άλλες οικονομικής φύσεως οφειλές προς το δημόσιο δε διασύρεται κατά αυτόν τον τρόπο και τηρείται η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων.
Οι νόμοι υπάρχουν για να διασφαλίζουν τα νόμιμα αγαθά των πολιτών αυτής της χώρας. Κανένας νόμος, διάταξη ή απόφαση δεν έχει το δικαίωμα να διασύρει κατά αυτό τον τρόπο τους νόμιμους πολίτες.
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν η δική σας υπηρεσία είναι αρμόδια να προστατεύσει το αγαθό της αξιοπρέπειας των επιχειρηματιών αυτών και την προστασία τους από τη δημόσια διαπόμπευσή τους, καθώς να μας ενημερώσετε και για τις ενέργειες που θα μπορούσαμε να διενεργήσουμε προκειμένου να αποτρέψουμε και άλλα τέτοια περιστατικά στο μέλλον.”