Δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα οι διορισθέντες στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, καταγγέλλουν 3 παυθέντες

 

Καταγγέλλεται  ο υπουργός Ναυτιλίας  Παναγιώτης Κουρουμπλής ότι με αφορμή την μετεξέλιξη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή, έπαυσε τα μέλη της εννεαμελούς  διοίκησής της και διόρισε δικούς του ανθρώπους, εκ των οποίων οι ορισμένοι  εξ αυτών δεν διαθέτουν εχέγγυα αμεροληψίας και ανεξάρτητης κρίσης, όπως απαιτεί το Σύνταγμα και η νομοθεσία

 

Ο πρώην πρόεδρος της ΡΑΛ και πρώην Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο πρώην εισηγητής της ΡΑΛ  και δικηγόρος Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο επίσης πρώην εισηγητής της εν λόγω Αρχής και οικονομολόγος Αφροδίτη Μακρυγιάννη, προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη και ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και μη νόμιμη η από 16.6.2017 απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας με την οποία διορίστηκαν πρόεδρος, αντιπρόεδρος, μέλη και εισηγητές στην ΡΑΛ. Οι τρεις προσφεύγοντες στην Δικαιοσύνη και πρώην μέλη της ΡΑΛ είχαν διοριστεί το 2014.

Τώρα, με το νόμο 4389/2016 η ΡΑΛ μεταλλάχτηκε σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή και επιφορτίσθηκε με αυξημένες και ποικίλες αρμοδιότητες. Έτσι, ο διορισμός των μελών της ΡΑΛ πλέον γίνεται μέσω της διαδικασία της προηγούμενης πρότασης της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής.

Στην αίτησή τους   οι τρεις αναφέρουν, ότι η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής (24 μέλη) συνήλθε και αποφάσισε κατά οριακή πλειοψηφία (13 θετικές και 11 αρνητικές ψήφους) για τους 10  προταθέντες και 15 θετικές και 9 αρνητικές ψήφους για έναν προταθέντα. Κατόπιν αυτού ο υπουργός Ναυτιλίας όρισε 9 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη της ΡΑΛ.

Κατ΄  αρχάς, στην αίτηση ακύρωσης τους οι τρεις επισημαίνουν ότι είναι άκυρη η επίμαχη υπουργική απόφαση, καθώς η απόφαση της διάσκεψης των προέδρων  ελήφθη με απλή πλειοψηφία και όχι ομόφωνα ή με αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 των μελών της, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και η νομοθεσία.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, όπως είναι η ΡΑΛ, επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας. Όμως, 5 από τα πρόσωπα που διορίστηκαν από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα με τους τρεις προσφεύγοντες, «δεν διαθέτουν εχέγγυα αμερόληπτης και ανεξάρτητης κρίσης», όπως απαιτείται η νομοθεσία (νόμος 4389/2016) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σχηματιστεί απαρτία και να ληφθούν αποφάσεις στην ΡΑΛ.

Εξάλλου, στην διάσκεψη των προέδρων τέθηκε ζήτημα έλλειψης εξειδίκευσης, προϋπηρεσίας και εμπειρίας στο αντικείμενο της ΡΑΛ για τους τότε υποψηφίους και μεταγενέστερα διορισθέντες, κάτι που και πάλι είναι αντίθετο στην νομοθεσία.

Όμως, πέρα από όλα αυτά, υπογραμμίζουν οι τρεις,

-Ο πρόεδρος της ΡΑΛ που τοποθετήθηκε είναι επιστημονικός συνεργάτης του νυν υπουργού Ναυτιλίας, όπως καταγράφεται στα πρακτικά της διάσκεψης των προέδρων.

-Μια από τις εισηγήτριες  που τοποθετήθηκε στην ΡΑΛ είχε διοριστεί από τον κ. Κουρουμπλή όταν ήταν υπουργός Υγείας ως διευθύνουσα σύμβουλος στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας και παρέμεινε στην θέση αυτή όσο διήρκεσε η υπουργική θητεία του στο Υγείας

-Ένας ακόμη διορισθείς είναι πρόεδρος Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένες ναυτιλιακές εταιρείες και

-Ο αντιπρόεδρος και ένα μέλος της ΡΑΛ δεν   διαθέτουν τα εχέγγυα αμεροληψίας και ανεξάρτητης κρίσης, σύμφωνα πάντα με τα πρακτικά της διάσκεψης των προέδρων.

Τέλος, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάσκεψη των προέδρων  και καταγράφεται στα πρακτικά,   δύο μέλη της έθεσαν  θέμα ελλείψεως εξειδικεύσεως, προϋπηρεσίας και εμπειρίας στο αντικείμενο της ΡΑΛ για το σύνολο των διορισθέντων.

Κατόπιν όλων αυτών, υποστηρίζουν οι τρεις ότι η επίμαχη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στα άρθρα 101 και 109 του Συντάγματος και στο νόμο 4389/2016, ενώ τους προκαλεί ανεπανόρθωτη ηθική βλάβη και πλήττεται η προσωπικότητα και το κύρος τους.

Το δημόσιο συμφέρον, καταλήγουν οι τρεις,  επιβάλλει την άμεση χορήγηση προσωρινής διαταγής, την έκδοση απόφασης που θα αναστέλλει την  επίμαχη  υπουργική  απόφαση  και τέλος την έκδοση  απόφαση που θα την  ακυρώνει.