ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ:Καταδίκη του τέλους ύδρευσης-άρδευσης και αποχέτευσης-ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. του Δήμου Ερυμάνθου στην τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος καταδίκης, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θεσμοθετείται Περιβαλλοντικό Τέλος το οποίο θα επιβαρύνει του λογαριασμούς ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης που έχει ως εξής: «Το Σώμα εκφράζει την έντονη και πλήρη αντίθεσή του στην εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με την οποία προβλέπεται η καταβολή Περιβαλλοντικού Τέλους μέσω των λογαριασμών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Πρόκειται για την θεσμοθέτηση ενός νέου φόρου ο οποίος θα επιβαρύνει περαιτέρω τις δοκιμαζόμενες, από την παρατεταμένη οικονομική κρίση οικογένειες του Δήμου μας, καθώς και τους μικρομεσαίους αγρο-κτηνοτρόφους της περιοχής μας, οι οποίοι βομβαρδίζονται από την φορολεηλασία όλων των μνημονιακών Κυβερνήσεων.

Τη στιγμή που ο Δήμος μας καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να διατηρηθούν τα ανταποδοτικά τέλη στα χαμηλά επίπεδα του 2011 δίχως καμία αύξηση, έρχεται η Πολιτεία να επιβάλλει νέο χαράτσι παραγνωρίζοντας την τραγική οικονομική κατάσταση των δημοτών μας και γενικά των Ελλήνων πολιτών.

Με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών οι υπηρεσίες των Δήμων και των Δ.Ε.Υ.Α. μετατρέπονται σε φοροεισπράκτορες της Κυβέρνησης, αφού ο καινούριος φόρος θα εισπράττεται από τους Δήμους και θα αποδίδεται άμεσα στην Κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση – όπως αναφέρει – έργων προστασίας του περιβάλλοντος αμφιβόλου χρησιμότητας και χωρίς ξεκάθαρες και διαφανείς διαδικασίες, όπως προκύπτει από την έως τώρα ακολουθούμενη πρακτική. Το νερό είναι πηγή ζωής και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό, τόσο σε ότι αφορά την τιμή του, όσο και την ποσότητά του.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση να ακυρώσει την παραπάνω Κ.Υ.Α. και διεκδικούμε την απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων στους Δήμους για την αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, μεταξύ των οποίων και εκείνα τα οποία αφορούν την προστασία του νερού και του περιβάλλοντος».

Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Ερυμάνθου στην αγωνιστική πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων και στην προγραμματιζόμενη συγκέντρωση, στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου στις 25 Ιουνίου με αίτημα «Δουλειά για όλους – Δουλειά με δικαιώματα».

Με αφορμή τις παραπάνω αποφάσεις ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θάνος Καρπής έκανε την ακόλουθη δήλωση: Η πολύχρονη και διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική κρίση είναι γνωστό ότι έχει ως συνέπεια την δραστική μείωση των εισοδημάτων της πλειοψηφίας των Ελλήνων, ενώ μια μεγάλη μερίδα των πολιτών έχει οδηγηθεί στην απόλυτη φτωχοποίηση έχοντας παντελή αδυναμία να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους προς τους Δήμους και άλλους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση επιβάρυνσης των πολιτών με ένα νέο «χαράτσι», αυτό του Περιβαλλοντικού Τέλους, το οποίο σε τελική ανάλυση θα καταλήγει στα Κρατικά Ταμεία και όχι των Δήμων, θα προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στους πολίτες, τη στιγμή μάλιστα που εμείς, παρά τις δικές μας μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, έχουμε διατηρήσει τα τέλη στα επίπεδα του 2011 δίχως καμία αύξηση, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες των δημοτών μας.

Επίσης, είναι γνωστό πως ένας από τους βασικότερους συντελεστές αυτής της οικονομικής αδυναμίας και εξαθλίωσης των Ελλήνων, είναι η παρατεταμένη ανεργία, ιδίως στους νέους καθώς και το καθεστώς της μερικής απασχόλησης με περιορισμένες απολαβές και ελάχιστα δικαιώματα για τους απασχολούμενους.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων για την οργάνωση κινητοποιήσεων και ο προγραμματισμός συγκέντρωσης στη Γέφυρα με αίτημα «Δουλειά για όλους – Δουλειά με δικαιώματα», μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος στις κινητοποιήσεις. Το οφείλουμε εκτός των άλλων και στους άνεργους νέους του Δήμου Ερυμάνθου οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες αυτής της κρίσης.