ΠΑΤΡΑ:Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο-ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

advertisement
To Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την 12η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:


1. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας των κ.κ. Αντωνίου Κρούσκα κλπ, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1901, του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, επί των οδών Γ. Σεφέρη και Ι. Βαρβάκη, στην περιοχή «Μπεγουλάκι» (σχετική η αριθμ. 88/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
2. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου), ιδιοκτησίας των κ.κ Θεοδώρας και Χρήστου Θεοδωρόπουλου, σύμφωνα με την 15/94 Διορθωτική Πράξη, επί της υπ’ αριθμ. 2/90 πράξης εφαρμογής, των περιοχών “Κάτω Συχαινά- Ανθούπολη”, του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 90/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
3. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου), ιδιοκτησίας του κ. Απόστολου Καραχρήστου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/15 Διορθωτική Πράξη, επί της υπ’ αριθμ. 1/02 πράξης εφαρμογής, στην περιοχή ²Ιτιές-Λεύκα² του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 91/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
4. Άδεια εγκατάστασης 12 τηλεπικοινωνιακών καμπίνων του ΟΤΕ Α.Ε, σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA), σε αστικές περιοχές του Δήμου Πατρέων, Α/Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» (σχετική η αριθμ. 87/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
5. Τοποθέτηση σιδηρών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, επί του πεζοδρομίου της οδού Κανακάρη, έμπροσθεν του 13ου Γενικού Λυκείου Πατρών (σχετική η αριθμ. 89/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
6. Απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων, επί της οδού Μυκηνών, της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 92/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
7. Οριοθέτηση γενικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ και στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Yγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Ε. Αχαΐας, επί των οδών Μπουκαούρη και Λόντου και κατάργηση της ισχύουσας, εκ περιτροπής στάθμευσης, επί τμήματος της οδού Μπουκαούρη (σχετική η αριθμ. 99/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
8. Αιτούμενη παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Αγαθονησίου αρ. 6 (σχετική η αριθμ. 95/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
9. Χορήγηση αδειών άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων (σχετική η αριθμ. 96/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)  (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).
10. Σημειακές τροποποιήσεις επί του Σχεδίου Εφαρμογής του Συστήματος Χρονικού Περιορισμού Στάθμευσης, στο Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας (σχετική η αριθμ. 98/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
11. Έγκριση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού δαπάνης 170.259,00€ συμπερ. του ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς, Π. Μελάς- Αντ/ρχοι, Π. Λέμης- Αρμ. Δ/ντής).
12. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, στα τμήματα εκτός προβολών, στις πλατείες, έτους 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
13. Έγκριση τοποθέτησης καντινών σε αιγιαλό, για το έτος 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
14. Έγκριση παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης αίθουσας του Α΄ ορόφου του Κοινοτικού Καταστήματος Κάτω Καστριτσίου του Δήμου Πατρέων, στη Διοίκησης 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος, για αόριστο χρονικό διάστημα (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
15. Προσφυγή σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση, για την προμήθεια του υπολειπόμενου εξοπλισμού (είδη των ομάδων Β, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι), για το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β, για άτομα με νοητική υστέρηση (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
16. α) Ψήφιση πίστωσης ποσού 300.000€, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων, από ίδιους πόρους και β) έγκριση απόδοσης ποσού 300.000€, σε Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων, από ίδιους πόρους (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
17. Καταγγελία (λύση) σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου που στεγαζόταν το κλασικό τμήμα του Νηπιαγωγείου Κάτω Καστριτσίου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
18. Καταγγελία (λύση) σύμβασης μίσθωσης, για το 2ο Ειδικό Δημοτικό και 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πατρών (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
19. Κτιριολογικό πρόβλημα του 10ου ΓΕΛ Πατρών (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
20. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικονομικού έτους 2017 (σχετική η αριθ. 386/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
21. Έγκριση της αριθμ. 34/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στον Απολογισμό Εσόδων- Εξόδων του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος Δ.Σ.).
22. Έγκριση της αριθμ. 35/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στη Β΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος Δ.Σ.).
23. Έγκριση της αριθμ. 50/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην Γ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
24. Επικαιροποίηση της υπ. αριθ. 588/30-10-2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τροποποίηση του Ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, δια αναδιατάξεως της ρυμοτομίας στην οδό Καλλισθένους, μεταξύ των Ο.Τ. 1794 και 1795, στην περιοχή ‘Μποζαϊτικα’, λόγω παρέλευσης τριετίας (σχετική η αριθμ. 97/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
25. Σημειακή τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Πατρών (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011), με τον χαρακτηρισμό τμήματος της Δημοτικής οδού Αλεξάνδρου Υψηλάντου (από Ερμού μέχρι Βότση), από Δευτερεύον οδικό Δίκτυο σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας (σχετική η αριθμ. 94/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση οδών 2013» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
27. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού- Δασυλλίου- Καβουκάκι- Γούβα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
28. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευή φθαρμένων οδοστρωμάτων 2015» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης, Τ.Κ. Τσουκαλεϊκων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και ενίσχυση Κοινοτικού Καταστήματος οικισμού Ψαθοπύργου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
31. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
32. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή οδών και τεχνικών έργων (2015) στο Αρκτικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
33. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (2014) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
34. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2015)» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
35. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού- Δασυλλίου- Καβουκάκι- Γούβα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
36. Ορισμός μελών, για τη σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999 (χορήγηση άδειας για άσκηση επαγγέλματος εκδιδομένου προσώπου επ’ αμοιβή) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
37. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρναβάλι Πάτρας
38. Τροποποίηση της αριθμ. 415/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αντικατάσταση εκπροσώπων της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, στη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
39. Αντικατάσταση μελών στις Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
40. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου «Έργα Υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
41. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση- Αντιστήριξη τμήματος οδού στον οικισμό Πλατανίου, με συρματοκιβώτια» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
42. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ε. Βαγγελάτου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
43. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ε. Βασιλάτος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
44. Διαγραφή οφειλής (Α. Βασιλείου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
45. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Βασιλόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
46. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ζ. Βοϊνέσκου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
47. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Στ. Βούρος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
48. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Γρ. Γιαννικόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
49. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ι. Δαουλάρης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
50. Διαγραφή ποσού (Α. Κοτσανης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
51. Διαγραφή οφειλής (Κωνσταντοπούλειος οίκος Ευγηρίας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
52. Διαγραφή οφειλής (Μούρτζης- Βασιλοπούλου ΟΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
53. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Αικ. Παντελή) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
54. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ν. Σιαφαρίκας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
55. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Γ. Σιαδήμας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
56. Διαγραφή οφειλής (Β. Σπυρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
57. Διαγραφή οφειλής (Α. Σταυριανός) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
58. Διαγραφή οφειλής (Π. Τσεκούρας- Α. Τσεκούρας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
59. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Κ. Στάμου- Παπαγεωργοπούλου και Αδ. Καρρά) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).