Μειώθηκαν στα 4,96 δισ. ευρώ τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες τον Απρίλιο

advertisement

Μείωση κατά 117 εκατ. ευρώ σημείωσαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους και των δημοσίων φορέων προς τον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο έναντι του Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών τον Απρίλιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα υποχώρησαν στα 3,908 δισ. ευρώ, ενώ οι εκκρεμμείς επιστροφές φόρων στα 1,051 δισ. ευρώ. Οι συνολικές οφειλές δηλαδή διαμορφώθηκαν στα 4,959 δισ. ευρώ έναντι 5,076 δισ. τον Μάρτιο. Πρωταθλητές στα χρέη παραμένουν τα Ταμεία.

 

Ειδικότερα στο επίπεδο των 3,908 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο έναντι 3,956 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Μείωση παρουσίασαν τον ίδιο μήνα και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,051 δισ. ευρώ έναντι 1,120 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, τον Απρίλιο ανήλθαν σε 2,262 δισ. ευρώ (έναντι 2,311 δισ. ευρώ τον Μάρτιο), εκ των οποίων 1,166 οφείλεται από τον ΕΟΠΥΥ (έναντι 1,205 δισ. ευρώ τον Μάρτιο).

Οριακή μείωση εμφανίζουν τα χρέη των νοσοκομείων, που διαμορφώθηκαν στα 600 εκατ. ευρώ από 618 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μειώθηκαν στα 354 εκατ. ευρώ από 364 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.