Νέα δυναμική στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία έδωσε ο νόμος Αντωνοπούλου

Σημαντική ώθηση και νέα δυναμική στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΛΟ) έδωσε η ψήφιση και η εφαρμογή του νόμου Αντωνοπούλου, πριν από μερικούς μήνες.

Αυτό αποδεικνύεται από τα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με τα οποία, μετά τη ψήφιση και την εφαρμογή του νόμου για την ΚΑΛΟ και την ανάπτυξη των φορέων της (Ν. 4430/2016) και σε διάστημα τεσσάρων μηνών, κατατέθηκαν στο μητρώο κοινωνικής οικονομίας του υπουργείου Εργασίας 205 νέες αιτήσεις από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς εργαζομένων και φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Με άλλα λόγια, κάθε μήνα, δημιουργούνται 50 νέα κοινωνικά συνεταιριστικά εγχειρήματα.

 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, ο αριθμός των αιτήσεων δείχνει τη δυναμική, που έχει αναπτυχθεί, μετά τη θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ. Με την εφαρμογή του νόμου Αντωνοπούλου, διαμορφώθηκε νέο θεσμικό πλαίσιο και εισήχθη ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής και της διανομής των κερδών, έχοντας ως θεμελιώδη αρχή τη συλλογικότητα, το οποίο μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στην ανάπτυξη του ΑΕΠ. Μεγάλο στοίχημα, όπως έχει πει επανειλημμένως η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου, είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας να συμβάλει ακόμη και με 10% στην αύξηση του ΑΕΠ, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και την Αμερική. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή, θεωρεί την ΚΑΛΟ οριζόντια προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η σημασία της ΚΑΛΟ επικοινωνήθηκε στο κοινό μέσα από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, το προηγούμενο διάστημα, σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες έκανε παρουσίαση η κ. Αντωνοπούλου, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων συνεργατών- νομικοί και φοροτεχνικοί και σε συνεργασία με τοπικά επιμελητήρια, δήμους και Περιφέρειες.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, από τις 205 αιτήσεις που κατατέθηκαν, οι 20 είναι νομικά πρόσωπα, τα οποία επέλεξαν να μετασχηματιστούν σε φορείς ΚΑΛΟ, δυνατότητα που δίνει, για πρώτη φορά, ο νέος νόμος. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αφορούν σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς εργαζομένων. Σημειώνεται ότι η νομική μορφή του συνεταιρισμού εργαζομένων (συνεταιριστική σύμπραξη τριών τουλάχιστον φυσικών προσώπων, που συνεταιρίζονται, για να βιοποριστούν από την εργασία τους) θεσπίστηκε με το Ν. 4430/2016, πέραν των γνωστών, μέχρι σήμερα, κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ). Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, έχουν εγκριθεί ήδη οι 82 και εξετάζονται οι υπόλοιπες. Από τις εγκριθείσες αιτήσεις, οι 14 δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, 10 στην υγεία, 2 στην ενημέρωση, 8 στον τουρισμό, 12 στην εκπαίδευση, 7 στην εστίαση, 4 στο εμπόριο, 6 στη μεταποίηση, 6 στη γεωργία-κτηνοτροφία, 9 στην ανακύκλωση-περιβάλλον και 4 στην πληροφορική.

Επιπλέον, η νεοσύστατη Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ προχώρησε στην πραγματική αποτύπωση του πεδίου της κοινωνικής οικονομίας. Από τα, μέχρι τώρα, στοιχεία, προκύπτει ότι, ενώ στο μητρώο, το 2016, ήταν εγγεγραμμένες περισσότερες από 1.000 κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μόνο 283 είναι σε πλήρως τεκμηριωμένη λειτουργία, καθώς κατέθεσαν ετήσια έκθεση των πεπραγμένων τους. Από τις ενεργές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο, κατά προσέγγιση, το 22% είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, το 18% στον πολιτισμό, το 12,5% στον αγροδιατροφικό τομέα, το 10% στην εκπαίδευση, το 13% στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας, το 6,5% στο εμπόριο, το 4% στο περιβάλλον και ανακύκλωση, το 6% στην εστίαση, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά συνεταιριστικά εγχειρήματα που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της πληροφορικής, της μεταποίησης, στον αθλητισμό, κ.α.

ΑΠΕ-ΜΠΕ