Ο λογαριασμός του λαθρεμπορίου στα νοικοκυριά

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις επωμίζονται το λαθρεμπόριο καυσίμων, το ύψους του οποίου προσεγγίζει τα 500 με 700 εκατ. ευρώ. Τα μέτρα που έλαβε πρόσφατα η κυβέρνηση, αυξάνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης είναι ισόποσης αξίας και επιβάρυναν κάθε νοικοκυριό στην ελληνική επικράτεια και κάθε επιχείρηση.

 

Δηλαδή, την αδυναμία του κράτους να περιορίσει το λαθρεμπόριο την αναλαμβάνουν οι πολίτες λαμβάνοντας τον τσουχτερό αυτό λογαριασμό.

 

Και αυτό καθώς οι έλεγχοι έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οφείλεται στην κατάρρευση της υλικοτεχνικής υποδομής. Είναι ενδεικτικό ότι οι έλεγχοι μεταξύ άλλων στηρίζονται σε 12 VAN ΚΕΔΑΚ τα οποία είναι άχρηστα.

 

Μάλιστα υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει περίγελος των ελεγχόμενων στις εξορμήσεις τους καθώς τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά.

 

Πλέον η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. έχει παραλάβει από το Σ.Δ.Ο.Ε. τα δώδεκα υπηρεσιακά οχήματα VAN ΚΕΔΑΚ με στόχο, μετά την αποκατάσταση της επιχειρησιακής τους πληρότητας (βαθμονόμηση οργάνων) να τα θέσει στη διάθεση των δέκα Κινητών Ομάδων Ελέγχου των Τελωνείων και προκειμένου να επιχειρούν στο σύνολο επικράτειας.

 

Όπως γίνεται κατανοητό τα οχήματα αυτά δεν λειτουργούν. Την ίδια στιγμή οι έλληνες πολίτες πληρώνουν περισσότερα από 50.000 ευρώ το χρόνο για να διατηρεί ο πρωθυπουργός γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό, αλλά το ποσό αυτό απαιτείται (και πιθανόν πολύ λιγότερα) για να τεθούν σε λειτουργία τα παροπλισμένα οχήματα που υποβοηθούν τον έλεγχο για το λαθρεμπόριο.

 

Εκτός από την υποδομή το προσωπικό είναι ελλιπές, και προφανώς οι έλεγχοι διενεργούνται σε ώρες εργάσιμες καθώς δεν πληρώνονται για τους ελέγχους εκτός ωραρίου. Δηλαδή το λαθρεμπόριο συντελείται συγκεκριμένες ώρες την ημέρα!

 

Παρά το γεγονός ότι τα ίχνη που αφήνουν οι λαθρέμποροι είναι περισσότερο από ορατά, ωστόσο ο ελεγκτικός μηχανισμός βρίσκεται σε αδράνεια. Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών είναι αποκαλυπτικά και καταδεικνύουν τη μείωση των ελέγχων.

 

Από τους από τους 27.365 ελέγχους που είχαν διενεργηθεί το 2014, το 2015 μειώθηκαν στους 8.859 και το προηγούμενο έτος αυξήθηκαν στους 12.018, απέχοντας ωστόσο, κατά 56% σε σχέση με τους ελέγχους του 2014. Η κατάσταση βελτιώνεται μερικώς το τρέχον έτος με βάση τις προθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων η οποία έχει προγραμματίσει 17.602 ελέγχους.

 

Εκτός από τα οχήματα, δεν λειτουργεί και το σύστημα εισροών – εκροών καθώς δεν υπάρχει προσωπικό να αξιολογήσει τα στοιχεία. Όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών έχει προδιαγραφεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε υποέργο με προτεραιοποίηση των σταδίων και των βημάτων υλοποίησής τους. Ωστόσο, αυτό που δεν αναφέρουν είναι ότι ο νόμος ψηφίστηκε το 2012 και ακόμα να υλοποιηθεί το σύστημα. Σύμφωνα  με το χρονοδιάγραμμα πρέπει να υλοποιηθει το επόμενο διάστημα και μέχρι τα τέλη του 2018:

 

α. μητρώο δεξαμενών,

 

β. εγκατάσταση συστήματος  εισροών – εκροών  στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις ελεύθερες εγκαταστάσεις,  στα πλωτά  εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου,

 

γ. εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού θέσης GPS, συλλογής και αποστολής δεδομένων στα βυτιοφόρα και στα πλωτά μέσα,

 

δ. υλοποίηση εφαρμογών    παραλαβής και αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών  και εντοπισμού θέσης GPS  σε κεντρική βάση δεδομένων,

 

ε. Υλοποίηση εφαρμογής περαιτέρω αξιοποίησης δεδομένων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Η έναρξη των διασταυρωτικών ελέγχων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-6-2018 μαζί με την πρώτη ομάδα ώριμων σεναρίων ανάλυσης και παρακολούθησης των καυσίμων, ενώ η δεύτερη ομάδα ώριμων σεναρίων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30-9-2018. Λαμβανομένου υπόψη του εκτεταμένου έργου πληροφορικής που πρέπει να υλοποιηθεί, το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 αποτελεί μια ρεαλιστική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.