ΑΧΑΪΑ:Χωρίς καθαρισμό για μήνες τα Αστυνομικά Τμήματα-ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ…

advertisement

 

 

 

Ανακοίνωση για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την εικόνα καθαριότητας των αστυνομικών τμημάτων της χώρας, κατ΄επέκταση και της Δυτικής Ελλάδας, εξέδωσε η Ένωση Αξιωματικών της τοπικής αστυνομίας, τονίζοντας:

 

«Σε μια προσπάθεια να δοθεί η πραγματική διάσταση της σοβαρότητας των ήδη γνωστών προβλημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με την καθαριότητα των Αστυνομικών Καταστημάτων και τις δαπάνες για την προμήθεια υλικών, και για να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση της ήδη διαμορφωθείσας από τις αρχές του έτους κατάστασης, παραθέτουμε τα ακόλουθα:

 

α) Τα ως άνω προέκυψαν μετά από σχετικές Πράξεις του Επιτρόπου της Υ.Δ.Ε., σύμφωνα με τον οποίο:

 

(αα) Για την προκύρηξη διαγωνισμού που αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα Καταστήματα των Αστυνομικών Υπηρεσιών της χώρας, απαιτείται πλέον Πανελλαδικός διαγωνισμός από το Α.Ε.Α και όχι τις Δ/νσεις Αστυνομίας, όπως ίσχυε μέχρι την 31/12/2015. Αποτέλεσμα αυτού είναι η καθυστέρηση έναρξης διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχων, ο οποίος αναμένεται να τελεσφορήσει μετά από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες, χωρίς να προβλεφθεί ο τρόπος κάλυψης των αναγκών καθαριότητας για το μεσοδιάστημα αυτό.  Ήδη από 1/1/2016 μέχρι και σήμερα δεν υφίσταται δυνατότητα, έστω και στοιχειώδους καθαρισμού των χώρων που εργάζονται οι αστυνομικοί, των χώρων που προσέρχονται οι πολίτες, καθώς και των χώρων κράτησης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε προβλήματα υγιεινής πρωτίστως και αισθητικής, τα οποία βαίνουν επιδεινούμενα.

 

(ββ)  Όσον αφορά την προκύρηξη διαγωνισμού για την προμήθεια κάθε είδους υλικού, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων ( καύσιμα και ανταλλακτικά επισκευής οχημάτων ), μετά την απόρριψη εγκεκριμένων δαπανών έτους 2015, ύστερα από νεότερη ερμηνεία των συναφών διατάξεων από τον προαναφερόμενο Επίτροπο, πλέον απαιτείται η διενέργεια Πανελλαδικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ( π.χ. H/Y και αναλώσιμων, γραφικής ύλης και άλλων ειδών απαραίτητων για την διασφάλιση της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών), προς κάλυψη αναγκών με πρόβλεψη έτους και σε ορισμένες περιπτώσεις τριετίας, γεγονός που δημιουργεί οξύτατο θέμα, τόσο ως προς την κάλυψη  των  εγκεκριμένων  δαπανών, όσο και ως προς την περαιτέρω  προμήθεια  των απαιτούμενων υλικών, αφενός λόγω της καθυστέρησης που προδήλως θα υπάρξει, αφετέρου δε λόγω της ενδεχόμενης έλλειψης αποθεμάτων, από τυχόν λανθασμένη εκτίμηση των αναγκαίων υλικών, καθώς και από τυχόν ανακύπτουσες ανάγκες κατά τη διάρκεια του έτους, που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν, αφού έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι οι ανάγκες ενίοτε μεταβάλλονται για πλείστους όσους λόγους συναρτόμενους με τις ιδιαιτερότητες του αστυνομικού έργου.

 

β) Η Ένωσή μας  προκειμένου να δοθεί λύση στα ως άνω θιγόμενα θέματα προτείνει την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, ώστε αφενός μεν να καλυφθούν οι απορριφθείσες δαπάνες του προηγούμενου οικονομικού έτους, αφετέρου δε να προβλεφθεί κατ΄ εξαίρεση, είτε η απ΄ ευθείας ανάθεση, είτε η διενέργεια διαγωνισμού όπου αυτό απαιτείται, για προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, ώστε να υφίσταται ευελιξία και άμεση ανταπόκριση για την κάλυψη των επιτακτικών και ιδιαίτερου χαρακτήρα αναγκών των Αστυνομικών Υπηρεσιών.»