Ποτάμι: κ. Σπίρτζη, σε ποια διαφθορά αντισταθήκατε;

advertisement

Με ένα ερώτημα κοινωνίας απαντάει το Ποτάμι στον κ. Σπίρτζη: τα δεκαπέντε χρόνια (2000- 2015) που είχε κεντρικό ρόλο στο ΤΕΕ, σαν θερμό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σε ποια καταφανή σπατάλη αντιστάθηκε; Σε ποιους εργολάβους είπε όχι; Με ποιους ισχυρούς συγκρούστηκε; Με ποιες αναθέσεις διαφώνησε; Ποιο φαγοπότι αποκάλυψε; Ποια ρουσφέτια αρνήθηκε; Οι σύντροφοι του αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την απάντησή του.

 

Ως προς τα τυπικά τώρα, τον ενημερώνουμε:

 

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) που κατά τον κ. Υπουργό δεν έχει ολοκληρωθεί, «διαθέτει ήδη λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, την υποβολή των προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους, την αξιολόγηση και την κατακύρωση της σύμβασης», όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Στη λειτουργία του συστήματος έχουν ήδη εκπαιδευτεί δημόσιοι υπάλληλοι φορέων του δημοσίου αλλά και στελέχη ιδιωτικών εταιρειών – προμηθευτών του δημοσίου, μόνο που ο κ. Σπίρτζης επιλέγει να το αγνοεί. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο 2015 ήταν εγγεγραμμένοι 17.026 χρήστες στο σύστημα. Συνολικά, τον μήνα αυτό αναρτήθηκαν στο σύστημα 3.789 προκηρύξεις, 20.661 συμβάσεις και 52.242 εντολές πληρωμής.

 

Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά του Ποταμιού ισχύει και αν ο κ. Υπουργός εξακολουθεί να χρειάζεται υπηρεσίες εκπαίδευσης, τα στελέχη μας θα είναι τη Δευτέρα στο Υπουργείο. Παρακαλούμε μόνο να μεριμνήσει για τη χορήγηση των απαιτούμενων κωδικών πρόσβασης στο σύστημα.