Πλεόνασμα 1,918 δισ. ευρώ στα κρατικά έσοδα του 2015

advertisement

Ο προύπολογισμός του 2015 εμφανίζει υπέρβαση εσόδων σε ταμειακή βάση ύψους 1,918 δισ. ευρώ, επιμένει το υπουργείο Οικονομικών.

 

Σε ό,τι αφορά το μπέρδεμα που προκλήθηκε από την δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δείχνουν υστέρηση εσόδων κατά 1,67 δισ. ευρώ το υπουργείο εξηγεί ότι η απόκλιση οφείλεται στα μη εισπραχθέντα έσοδα από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατά το ευρωσύστημα, «τα οποία όμως ούτως ή αλλως δεν υπολογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα».

 

Το πλεόνασμα των εσόδων φέρνει ιδιαίτερη ικανοποίηση στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ενόψει της διαπραγμάτευσης που αναμένεται να ξεκινήσει με τους θεσμούς για το ασφαλιστικό και τα δημοσιονομικά για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής πολιτικής.

 

Επί πλέον ενισχύει τις ελπίδες της κυβέρνησης να κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα ακόμα και ο προϋπολογισμός του 2015.

 

Κύκλοι του οικονομικού επιτελείου θεωρούν ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης καθώς δημιουργεί περιθώρια ευελιξίας για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί την τριετία 2016-2018.

 

Για το δωδεκάμηνο του 2015 καταγράφεται πρωτογενές πλεόνασμα 2,267 δισ. ευρώ κατέγραψε έναντι στόχου για 3,257 δισ. ευρώ.

 

Τα στοιχεία

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.533 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3.697 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και αναθεωρημένου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 2.573 εκατ. ευρώ.

 

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.267 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.872 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.257 εκατ. ευρώ.

 

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51.418 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.673 εκατ. ευρώ ή 3,2% έναντι του στόχου.

 

Ωστόσο, εξηγεί το υπουργείο, η απόκλιση αυτή οφείλεται στα μη εισπραχθέντα έσοδα από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFA’s & SMP’s) ύψους 3.591 εκατ. ευρώ, τα οποία ούτως ή άλλως δεν υπολογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ορισμό του Προγράμματος.

 

Συνεπώς προκύπτει υπερεκτέλεση των εσόδων σε ταμειακή βάση ύψους 1.918 εκατ. ευρώ. «Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου» επισημαίνει το υπουργείο.

 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.586 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2.032 εκατ. ευρώ ή 4,2% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

 

«Η απόκλιση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οφείλεται στην ανωτέρω υστέρηση των εσόδων από ANFAs & SMPs, που εν μέρει αντισταθμίζεται από την υπερεκτέλεση σε άλλες κατηγορίες εσόδων».

 

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.921 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 449 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.370 εκατ. ευρώ).

 

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4.832 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 359 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54.951 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 713 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55.664 εκατ. ευρώ).

 

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.545 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 719 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 626 εκατ. ευρώ.

 

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6.406 εκατ. ευρώ δηλαδή πραγματοποιήθηκε το σύνολο του στόχου.

 

Ανάσα τον Δεκέμβριο

 

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.481 εκατ. ευρώ.

 

Σημειώνεται, όμως, ότι δεν εισπράχθηκαν τα έσοδα από ANFAs & SMPs, ύψους 1.724 εκατ. ευρώ.

 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5.556 εκατ. ευρώ.

 

Τα έσοδα ΠΔΕ για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν σε 926 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κυρίως λόγω αυξημένων προκαταβολών για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 

Οι επιστροφές εσόδων σε ταμειακή βάση για τον Δεκέμβριο 2015 ανήλθαν σε 336 εκατ. ευρώ.

 

Σε ότι αφορά τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για τον μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν σε 8.770 εκατ. ευρώ καλύπτοντας κατά το μεγαλύτερο μέρος την υστέρηση του 11μήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου.

 

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.060 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.710 εκατ. ευρώ.