Πρατηριούχοι: Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης;

advertisement

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου βρίσκονται διαρκώς σε πτωτική πορεία, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Το γεγονός στηλιτεύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), ζητώντας την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης.

 

Οπως επισημαίνει η ομοσπονδία, από τον Ιούλιο του 2014 έως σήμερα οι τιμές του αργού πετρελαίου (brent) μειώθηκαν περισσότερο από 70%, στην Ελλάδα όμως δεν είχαμε ανάλογη μείωση στις προ φόρων διυλιστηριακές τιμές. Γι’ αυτό καλεί το υπουργείο Οικονομίας να δώσει απαντήσεις.

 

Σε επιστολή της στον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη και τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη, η ΠΟΠΕΚ επισημαίνει ότι, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου διεθνώς βρίσκεται σε πτώση, η τελική τιμή των καυσίμων δεν ακολουθεί αντίστοιχη πορεία, κάτι που αποτελεί το μόνιμο ερώτημα χιλιάδων καταναλωτών. «Είναι καιρός το εποπτεύον υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών στα πλαίσια των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού, να εξηγήσουν και να απαντήσουν σε μία σειρά από ερωτήματα» αναφέρεται στην επιστολή.

 

Ερωτήματα

 

Οι πρατηριούχοι ζητούν να πληροφορηθούν ποιος είναι ο βαθμός ανταγωνισμού στη διαμόρφωση των τιμών σε όλα τα στάδια διάθεσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, με ποια αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. εκπτώσεις κλίμακας) χορηγούνται -αν χορηγούνται – σχετικές εκπτώσεις προς τους πρατηριούχους αλλά και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των μέτρων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού που έχει προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

Επίσης, θέτουν το ερώτημα πώς ασκείται η εποπτεία της αγοράς πετρελαιοειδών για περιπτώσεις αντιανταγωνιστικών πρακτικών και αθέμιτου ανταγωνισμού από επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (π.χ. με τον καθορισμό των τιμών στο πλαίσιο συμπράξεων ή με τη συγκέντρωση και την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά) σε βάρος των καταναλωτών, ζημιώνοντας παράλληλα και όλες τις επιχειρήσεις που σέβονται τους σχετικούς κανόνες.