Σήμερα οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ στον Πατραϊκό Όμιλο Φουσκωτών Σκαφών…

advertisement

Καλούνται όλα  τα μέλη του Πατραϊκού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, την Τέταρτη ,27/1/2016 και ώρα 18:00 ,να προσέλθουν στα γραφεία τού Ομίλου, στη μαρίνα, για να πάρουν μέρος , στη τακτική Γενική Συνέλευση για το 2015,καθώς και τον καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών, προς ανάδειξη καινούργιου Δ.Σ.

 

Αν δεν υπάρξει απαρτία,η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ιδία ημέρα στις 20:30.