ΠΑΤΡΑ:Ενάντια στο αποτεφρωτήριο νεκρών ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Κ.Υ.Χαλανδρίτσας

advertisement

Επιστολή  με τις θέσεις και ενστάσεις τους εστειλαν στο Δήμο Πατρέων, για το θέμα της κατασκευής Αποτεφρωτηρίου στο χώρο του ΒΙΟΠΑ Δεμενίκων τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κ.Υ.Χαλανδρίτσας. Σε αυτή αναφέρουν αναλυτικά:

Πληροφορηθήκαμε  πρόσφατα την πρόθεση του Δήμου Πατρέων να προβεί σε δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) στην περιοχή του ΒΙ ΟΠΑ. Επί τούτου θα θέλαμε να καταθέσουμε τις ανησυχίες μας και τις θέσεις μας ως προς την λειτουργία τους και για το κατά πόσο αυτή θα είναι επιβλαβής για την Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον. Ειδικότερα:

Με την ΥΑ οικ/2015 (ΥΑ οικ. 152442 ΦΕΚ Β 2156/2015) επιπλέον των προβλεπομένων από την κοινή υπουργική απόφαση 20232/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 48 του Ν. 4277/2014 ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΑΝ καθώς και η χωροθέτηση των σε περιοχές που έχουν καθορισθεί οι χρήσεις γης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 48.

Στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση ορίζονται αναλυτικά οι γενικότερες και οι ειδικότερες δεσμεύσεις, αλλά και οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται ως προς τον πιθανό θόρυβο, για τα αποβαλλόμενα υγρά, στερεά και εκπεμπόμενα αέρια απόβλητα που παράγονται από την λειτουργία των ΚΑΝ.  Επιπλέον, ορίζονται από τον νομοθέτη οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΑΝ, ήτοι ποια αντικείμενα θα πρέπει να αφαιρούνται από τον νεκρό, από ποια υλικά επιτρέπεται να είναι κατασκευασμένα τα φέρετρα, τα οποία θα προορίζονται προς αποτέφρωση των νεκρών και γενικότερα ποιους κανόνες θα πρέπει να πληρούν οι εργαζόμενοι στα ΚΑΝ.

Συνήθως στην Ελλάδα, ειδικότερα μετά από κάποια χρόνια λειτουργίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών λόγω της έλλειψης των ελεγκτικών μηχανισμών, η λειτουργία αυτών τείνει να παραβαίνει τους νόμους που ισχύουν. (παράδειγμα τα πυρηνελαιουργεία)

Οι χρήσεις της Γης: πότε και από ποιους, αλλά και με ποιον γνώμονα έχουν καθοριστεί; Πολλές φορές ομάδες δημοσίων υπαλλήλων και μη, είτε τοπογράφων – αρχιτεκτόνων, είτε πολιτικών μηχανικών, είτε και πολεοδόμων, λειτουργούντων κατά το δοκούν, ελλείψει περιβαλλοντολόγου είχαν στο παρελθόν κατατάξει τις χρήσεις γης των πόλεων με συνέπεια από την περιβαλλοντική σκοπιά να υπάρχει κενό στον τρόπο καθορισμού των χρήσεων γης.

Έλλειψη περιβαλλοντικής νομοθεσίας συνολικά : Συνήθως εκδίδονται προεδρικά διατάγματα, τα οποία ενώ προβλέπουν περιβαλλοντικές διαδικασίες,  στην συνέχεια παραπέμπουν σε νομοθεσία που έχει συνταχθεί προγενέστερα ( συνήθως την δεκαετία 1980), νομοθεσία η οποία ως επί το πλείστον δεν δύναται μετά από 50 χρόνια να είναι επικαιροποιημένη ειδικά σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Δεν συμφωνούμε με την λειτουργία του ΚΑΝ στη περιοχή μας, για τους εξής λόγους: Θεωρούμε κατ’ αρχήν δικαίωμα του κάθε πολίτη να επιλέξει την ταφή ή την καύση, παρά το ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των 1000 και πλέον μελών του Συλλόγου μας, είναι αντίθετες με την καύση των νεκρών, καθώς ο Ιδρυτής της Χριστιανοσύνης και πρότυπό μας, εδέχθη την ταφή. Επίσης όλα τα εκκλησιαστικά τροπάρια αναφέρονται σε κεκοιμημένο και όχι αποτεφρωμένο σώμα.

Η καύση των νεκρών επίσης δεν συμφωνεί με την ιερά μας παράδοση, με τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας, την οποία πιστά υπηρετούμε και αναβιώνουμε.

Πρώτoν μας κατέχει ανησυχία και φόβος ως προς τον μελλοντικό ουσιαστικό και ποιοτικό έλεγχο που θα ακολουθείται για τη τήρηση των προϋποθέσεων και κανόνων της λειτουργίας των ΚΑΝ, από τα αρμόδια όργανα. Επιπλέον για την ύπαρξη των ουσιαστικών ελεγκτικών μηχανισμών προς αποφυγή επιβάρυνσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Δεύτερον, προτίθεσθε να εγκαταστήσετε το ΚΑΝ, εντός κατοικημένης περιοχής και σε απόσταση μάλιστα, μικρότερη των 500 μέτρων από κατοικίες. Μιας περιοχής στο Νότιο Διαμέρισμα της πόλης όπου επιχειρείται κάθε φορά να φορτώνεται όσα άλλες περιοχές προσπαθούν να αποφύγουν για να γλυτώσουν την κοινωνική κατακραυγή. Σας θυμίζουμε τις προσπάθειες για δημιουργία ΣΜΑ, για οίκους ανοχής κ.α.

Τρίτον η Δημοτική Αρχή προωθεί ένα δαπανηρό έργο, το οποίο θα έχει μηδαμινή χρησιμότητα αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο ιδιοκτητών εργολάβων κηδειών, τα τελευταία έξι χρόνια από τα γραφεία τελετών της ευρύτερης περιοχής, έχουν οδηγηθεί σε αποτεφρωτήριο, περίπου 18 νεκροί. Η αντιστοιχία αυτή τη στιγμή είναι δύο στους χίλιους νεκρούς.

Πέραν την δαπανηρής κατασκευής, δαπανηρή θα είναι και η λειτουργία του, αφού θα απαιτήσει ανάλογο εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του αποτεφρωτήρα.

Τέταρτον, γιατί δεν εξετάζεται η περίπτωση επέκτασης των λειτουργούντων κοιμητηρίων, ή η δημιουργία νέων με πρόβλεψη για μελλοντική εγκατάσταση και του αποτεφρωτηρίου νεκρών, εφ’ όσον κριθεί τελείως αναγκαίο στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε.

Πέμπτον, με την επιχειρούμενη καύση των νεκρών, θα δυσχεραίνεται το έργο των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, αφού δεν θα μπορούν να ανακαλύψουν τυχόν διαπραχθέντα εγκλήματα.

Έκτον, δεν γνωρίζουμε παρ’ όλα αυτά και παρά τις όποιες προφυλάξεις, τις ακριβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον από την καύση των προθεμάτων του νεκρού, π.χ. μεταλλικές κοτύλιες κ.α., ποια θα είναι τα βαρέα σωματίδια που θα εκλύονται από την καύση των, και κατά πόσο θα προστατεύεται η Δημόσια Υγεία σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή, μετά από όλα αυτά, είναι προτιμότερο να στρέψει τα ενδιαφέροντά της προς άλλες κατευθύνσεις που έχουν προτεραιότητα και αφορούν χιλιάδες συμπολίτες μας, όταν η ίδια διατείνεται ότι βρίσκεται σε οικονομική δυσπραγία. Το όλο εγχείρημα θεωρείται ασύμφορο οικονομικά και εξυπηρετεί ένα μικρό ποσοστό συνανθρώπων μας και δεν εξυπηρετεί ούτε τον τόπο μας, ούτε την παράδοσή μας.

Τέλος δεν πρέπει να παραβλέπονται οι τυχόν επιπτώσεις στους κατοίκους και η αλλοίωση της ποιότητας της ζωής των, όταν μάλιστα επιλέγεται μία υποβαθμισμένη πυκνοκατοικημένη περιοχή.