ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ:Συνεδριάζει το μεσημέρι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

advertisement

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας,  θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου στις 19 Ιανουαρίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης . Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πρόκειται να συζητήσει 11 θέματα υπηρεσιακού χαρακτήρα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περί αυθαίρετης κλάδευσης δένδρων επί της παραλιακής οδού Δ.Κ Διακοπτού.

Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην Τ.Κ Ζαχλωριτίκων για την κατασκευή του έργου: « Κατασκευή Υποδομής νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Χ.Θ 73+135 έως Χ.Θ 79+750 (80+493 Ν.Σ.Γ.Υ.Τ.)σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων (κτίρια, αποβάθρες, στέγαστρα και περιβάλλων χώρος) και Η/Μ οδικών έργων στο Τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη (Α.Δ 512)

Επί της αριθ. 89/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί οριοθέτησης εισόδου – εξόδου (στάση – στάθμευση) επί της οδού Καραϊσκάκη 22 στη συμβολή με την οδό Αφροδίτης.

Επί της αριθ. 90/2015 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί τοποθέτησης ελαστικών οριοδεικτών έμπροσθεν Τοπικού Αρχείου Αιγίου.

Επί της αριθ. 93/2015 απόφασης περί απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Στράβωνος 47 στο Αίγιο.

Επί της αριθ. 94/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί χορήγησης στάθμευσης επί της Ρωμανιώλη 2 στο Αίγιο.

Επί της αριθ. 14/2015 απόφασης Τ.Κ Ακράτας περί μίσθωσης οικοπέδου για χρήσης ως δημοτικό παρκινγκ.

Περί απαγόρευσης στάθμευσης στην Τ.Κ Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας.

Περί κοπής ενός δένδρου (πλατάνου) στην Τ.Κ Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας.