ΠΑΤΡΑ:Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Κανονισμός Λειτουργίας του Παμπελοποννησιακού Σταδίου

advertisement

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε απόψε από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.

Υπέρ ψήφισαν η παράταξη της πλειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» και οι παρατάξεις «Ανυπότακτη Πολιτεία”, “Πάτρα δική μας πόλη”, “Όλοι μαζί για την Πάτρα”, “Δημοτική Κίνηση ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ”. Κατά ψήφισαν οι παρατάξεις «Νέα Πόλη» και «Τώρα για την Πάτρα».  Λευκό ψήφισε η παράταξη της «ΡΑΠ-Ανθρώπινη Πόλη».

Οι σκοποί του Κανονισμού Λειτουργίας του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, είναι οι εξής:

«Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο είναι η σημαντικότερη σύγχρονη πολύ-δύναμη αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Πατρέων και μία από τις σπουδαιότερες της χώρας. Επί πλέον η Περιμετρική,  η λεωφόρος Βενιζέλου και κύρια η σύνδεση τους το καθιστούν  προσβάσιμο   στους πολίτες όλων των  γεωγραφικών Διαμερισμάτων της πόλης και με την κατάλληλη αξιοποίηση του  μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στην ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού (Σχολικού, σωματειακού, μαζικού λαϊκού), όσο και του πολιτισμού.

Η επίτευξη αυτού του σκοπού προϋποθέτει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των αθλητικών χώρων  μέσα από την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού που θα περιλαμβάνει :

-Τη συστηματική και σχεδιασμένη διάθεση των αθλητικών χώρων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης  και την εφαρμογή πρωτοποριακών ελκυστικών ψυχαγωγικών προπονητικών προγραμμάτων συνδυασμένων με άλλες θεματικές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα (πολιτισμός, ρατσισμός, περιβάλλον, ανακύκλωση,  κυκλοφοριακή αγωγή, εξαρτήσεις, σχολική βία – Bulling κ.ο.κ.)  που θα διαμορφώνουν αθλητικές  και ευρύτερες  βιωματικές στοχεύσεις.

-Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία για την ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού και των υποδομών τους μέσα από αθλητικές ακαδημίες χαμηλού κόστους λειτουργίας και κοινωνικά αθλητικά προγράμματα που θα μειώσουν δραστικά ή και θα εξαλείψουν τον αποκλεισμό από τον αθλητισμό παιδιών από τα ασθενέστερα οικονομικά λαϊκά στρώματα

-Τη  σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων  στους συλλόγους  μαζικού λαϊκού αθλητισμού σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών χρήσης, την προβολή του κοινωνικού τους έργου και δράσεις προσέλκυσης και ενθάρρυνσης των πολιτών για ενεργητική συμμετοχή και παραπέρα μαζικοποίηση του μαζικού λαϊκού αθλητικού κινήματος

-Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων στα ΑΜΕΑ με τη δημιουργία  προϋποθέσεων και τη βελτίωση των υποδομών για την απρόσκοπτη πρόσβαση τους.

-Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των στεγασμένων χώρων του Π.Σ στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, σε πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς με αποδεδειγμένη την αδυναμία κάλυψης των στεγαστικών αναγκών τους με δικές τους δυνάμεις.

Τη δημιουργία υποδομών και την ανάπτυξη δράσεων αναψυχής σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς.

Την υποβολή και αποδοχή προτάσεων  για διοργάνωση αθλητικών γεγονότων σε συνεργασία με ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες, διεθνείς ενώσεις, συλλόγους και οργανώσεις νεολαίας  και με την αξιοποίηση σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

-Ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

-Διοργάνωση θεματικών ενημερωτικών εκδηλώσεων  στον ευρύτερο τομέα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και φυσικών επιστημών.

-Διοργάνωση εμπορικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων χωρίς να παρεμποδίζουν ή να υποβαθμίζουν την αθλητική χρήση.

-Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης σε προσδιορισμένους χώρους, που να μην προσβάλλουν την αισθητική των εγκαταστάσεων και σε συμφωνία με τους διεθνείς κανονισμούς για τη διαφήμιση σε αθλητικούς χώρους και φορείς.

-Εκπόνηση μελετών για εκσυγχρονισμό, ανακαίνιση και βελτίωση των υπαρχόντων χώρων στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τα Ολυμπιακά Ακίνητα.

-Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υλοποίηση αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων