Διαβουλεύσεις για ανακεφαλαιοποίηση και αποφυγή «κουρέματος» καταθέσεων

advertisement

Στην Τράπεζα της Ελλάδος θα βρεθούν σήμερα τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας, όπου θα συζητηθεί το φλέγον ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης αλλά και η γενικότερη οικονομική κατάσταση.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι διαβουλεύσεις στην ΕΚΤ έχουν επικεντρωθεί στην ανάγκη αποφυγής ενός γενικευμένου «κουρέματος» καταθέσεων καθώς και στην επέκταση της προστασίας και για τις ανασφάλιστες καταθέσεις, κάτι που φαίνεται ότι έχει συμφωνηθεί. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την ΕΚΤ προκειμένου να τερματίσει οριστικά τις σχετικές ανησυχίες. Οπως εκτιμούν τραπεζικές πηγές, από το τρέχον υπόλοιπο καταθέσεων, περίπου 120 δισ. ευρώ, τα 100 δισ. ευρώ καλύπτονται από την εγγύηση καταθέσεων, δηλαδή αφορούν λογαριασμούς που δεν ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ έκαστος. Τα υπόλοιπα 20 δισ. ευρώ δεν καλύπτονται από την εγγύηση, ωστόσο πρόκειται στη μεγάλη τους πλειονότητα για καταθέσεις επιχειρήσεων, που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία τους καθώς προορίζονται για πληρωμή μισθοδοσιών, προμηθευτών κ.λπ. Οπως υπογραμμίζουν τραπεζικές πηγές, ένα «κούρεμα» στις καταθέσεις των επιχειρήσεων θα προκαλούσε πολλαπλά προβλήματα για ένα μικρό όφελος.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος των Αρχών είναι, αφού αποκλειστεί το ζήτημα του bail in, η ανακεφαλαιοποίηση να γίνει με τρόπο που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Η Moody’s πάντως σε ανάλυσή της χαρακτήρισε «πιστωτικά αρνητική εξέλιξη» για τους πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης και τους καταθέτες των τραπεζών την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της κοινοτικής οδηγίας για την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD). Σύμφωνα με τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, ο νέος νόμος είναι πιστωτικά αρνητικός για τους ομολογιούχους και τους ανασφάλιστους καταθέτες, δηλαδή με καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, καθώς επιβάλλει τη συμμετοχή στην κάλυψη του κόστους της εξυγίανσης σε όλους τους πιστωτές. Σύμφωνα με τη Moody’s, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) των ελληνικών τραπεζών διαμορφωνόταν στο 12,8% τον περασμένο Μάρτιο, ωστόσο ο μεγάλος κίνδυνος είναι οι ζημίες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι η επίπτωση της οικονομικής αναταραχής και των κεφαλαιακών περιορισμών στα «κόκκινα» δάνεια και το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τον λογαριασμό της ανακεφαλαιοποίησης. Στόχος είναι το stress test να «τρέξει» άμεσα και να προσδιοριστούν οι κεφαλαιακές ανάγκες το φθινόπωρο, ώστε η ανακεφαλαιοποίηση να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου Κορυφής, για την κεφαλαιακή ενίσχυση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχουν προβλεφθεί κεφάλαια 10 έως 25 δισ. ευρώ. Το προηγούμενο stress test που πραγματοποίησε η ΤτΕ με την BlackRock και δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014 είχε προσδιορίσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των εγχώριων τραπεζών στα 6,38 δισ. ευρώ με το βασικό σενάριο και στα 9,42 δισ. ευρώ με βάση το δυσμενές σενάριο. Το δυσμενές σενάριο προέβλεπε μείωση του ΑΕΠ κατά 2,9% το 2014, κατά -0,3% το 2015 και +1% το 2016. Το 2014 έκλεισε θετικά για την εγχώρια οικονομία, με μεταβολή +0,8%, ωστόσο για την εφετινή χρονιά αναμένεται μεγάλη μείωση κοντά στο -2% ενώ το 2016 εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα σταθεροποιηθεί η οικονομία το επόμενο διάστημα.