Ελευσίνα: Φορτηγό μετέφερε αιθυλική αλκοόλη για «μπόμπες»

advertisement

Ακινητοποίηση και δέσμευση ενός φορτηγού αυτοκινήτου με βουλγαρικές πικανίδες προχώρησαν οι Υπάλληλοι του Τελωνείου Ελευσίνας σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία και με την συνδρομή της Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας.

Στo πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχων που έχει αναπτύξει  η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από έλεγχο στο βαρύ όχημα προέκυψε ότι τα επιδειχθέντα CMR και λοιπά έγγραφα αναφέρονται σε άλλα προϊόντα από τα πράγματι μεταφερόμενα, καθώς στο επικαθήμενο αυτό βρέθηκαν έντεκα πλαστικές δεξαμενές που περιείχαν, οι έξι οινόπνευμα άγνωστης προέλευσης, κατοχής και είδους, και οι πέντε υγρό μη προσδιορισθέν (εκ πρώτης απόψεως κάποιας μορφής  διαλυτικό).

Ήδη ληφθεί σχετικά δείγματα για την έκδοση σχετικής χημικής ανάλυσης, και ακολουθείται διαδικασία έκδοσης Πρωτοκόλλου Τελωνειακής Παράβασης και Καταλογιστικής Πράξης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.