ΑΧΑΪΑ:Επιστολή Μαρλαφέκα στον Τσακαλώτο για τις Τραπεζικές καταθέσεις

advertisement

 

Το Επιμελητήριο Αχαϊας δια του προέδρου του κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα, απέστειλε σήμερα την ακόλουθη επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, επισημαίνοντας τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη δυσλειτουργία των τραπεζικών συναλλαγών σε εισαγωγές προϊόντων από τοπικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά, η επιστολή αναφέρει τα εξής:

“κ. Υπουργέ,

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84 Α/18 Ιουλίου 2014, ορίζεται μεταξύ των άλλων, στην παράγραφο (ια) της παρ. 7 του πρώτου άρθρου, πως «κάθε άλλη περίπτωση, θα υλοποιείται κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών συναλλαγών, που έχει συγκροτηθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».

Όπως γνωρίζετε, η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε επιχειρήσεις-μέλη μας που

-είτε είναι μεταποιητικές και εισάγουν πρώτες ή βοηθητικές ύλες ή υλικά συσκευασίας
-είτε είναι εμπορικές-εισαγωγικές που εισάγουν εμπορεύματα που είναι απαραίτητα για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Οι αιτήσεις που κατατίθενται στην ως άνω αρμοδία επιτροπή, απαντώνται μετά την πάροδο 7-8 ημερών και στην μεγάλη πλειοψηφία τους είναι απορριπτικές.

Με την παρούσα αναφερόμαστε ειδικότερα, ως παράδειγμα,  στο μεγάλο πρόβλημα, που έχει παρουσιασθεί με την εισαγωγή νωπών κρεάτων και ειδικότερα στο βόειο κρέας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως και στα υπόλοιπα είδη δεν παρουσιάζονται  αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα.

Το βόειο κρέας που καταναλώνεται στην χώρα μας προέρχεται κατά βάση από εισαγωγές που είναι είτε σφάγια είτε ζωντανά προς πάχυνση.

Το πρόβλημα αδυναμίας εισαγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων, ειδικά αυτή την περίοδο, επιδεινώνεται από το γεγονός πως μεγάλο μέρος των εισαγωγών, προορίζεται για νοσοκομειακές μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά νησιά της χώρας μας.

Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να εξευρεθεί λύση, ώστε η εισαγωγή αυτών των ειδών να γίνεται απρόσκοπτα και σε άμεσο χρόνο, προς ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και προτείνουμε να εγκριθεί ένα πλαφόν ανά επιχείρηση (σύμφωνα με τον τζίρο της προηγουμένης περιόδου) το οποίο να είναι ανακυκλούμενο με ευθύνη παρακολούθησης του πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως αναφερόμαστε σε πλήθος επιχειρήσεων της τροφικής αλυσίδας, που προσφέρουν σημαντικά έσοδα στο Δημόσιο από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και άλλες παροχές, όπως επίσης απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους και εκ του λόγου αυτού θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε αναστολή των εργασιών τους.

Τελικά, επισημαίνουμε, πως η διαδικασία αυτή, έχει πλήξει το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, επηρεάζοντας αρνητικά πολλούς κλάδους με συνέπεια
-την συρρίκνωση έως εξαφάνιση επιχειρήσεων με πλήρη αδυναμία επανάκαμψης.
-την ραγδαία αύξηση της ανεργίας.
-την επιδείνωση στα έσοδα του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
-την πλήρη απώλεια της πίστης στις συναλλαγές.

Φαινόμενα που θα επηρεάσουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τους δείκτες της οικονομίας μας σε άμεσο χρόνο.

Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει, να εξευρεθεί οριστική λύση, καθώς τα αποτελέσματα θα είναι μη αναστρέψιμα για το σύνολο της οικονομίας.”