ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ:Μέχρι τέλη Νοεμβρίου η δημοπράτηση του νέου αυτοκινητόδρομου με ή χωρίς Νότια χάραξη!

advertisement

 

 

 

 

 

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα γίνει η δημοπράτηση κατασκευής του  νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, αφού την 20η Ιουλίου,ημερομηνία δημοπράτησης, δεν κατέστη δυνατή λόγω  της τραπεζικής αργίας και της αδυναμίας να πάρουν οι εργολάβοι εγγυητικές επιστολές από Τράπεζα. Μέχρι τότε το Υπουργείο Υποδομών θα έχει εξετάσει και το αίτημα των περιοχών Ροϊτίκων, Βραχνείκων, Τσουκαλείκων και Καμινίων για νότια αλλαγή χάραξη του νέου δρόμου προς αποφυγή τριχοτόμησής τους.