Μειώνονται τα πρόστιμα για τις αυθαίρετες γεωτρήσεις που θα δηλωθούν ως το τέλος του χρόνου

advertisement
Απαλλαγές και μειώσεις των προστίμων για τις αυθαίρετες γεωτρήσεις, δρομολογεί το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ).

Συγκεκριμένα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ, προχώρησε σε τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τις άδειες χρήσης υδάτων, με στόχο «τη διευκόλυνση των χρηστών για την προσαρμογή τους στο υφιστάμενο πλαίσιο, καθώς και τη μεταβατική μείωση των κυρώσεων λόγω ελλιπούς συμμόρφωσης». 

Στην απόφαση που υπογράφουν από πλευράς ΠΑΠΕΝ οι αναπληρωτές υπουργοί Γιάννης Τσιρώνης και Βαγγέλης Αποστόλου, προβλέπεται πως όσοι πολίτες, αγρότες, επιχειρήσεις κ. λ. π προχωρήσουν σε δήλωση της παράνομης γεώτρησής τους ως τις 30 Σεπτεμβρίου, θα απαλλαγούν πλήρως από το προβλεπόμενο πρόστιμο, ενώ εκείνοι που θα κάνουν τη σχετική δήλωση ως το τέλος του χρόνου, θα πληρώσουν μειωμένο πρόστιμο.

Για την υπογραφή της νέας ΚΥΑ, όπως αναφέρει το ΥΠΑΠΕΝ, «λήφθηκε υπόψη η φορολογική επιβάρυνση των αγροτών που προβλέπεται στα προαπαιτούμενα μέτρα της επικείμενης συμφωνίας με τους δανειστές».

Σύμφωνα με το υπουργείο, «στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης μιας ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδάτων, που αποτελούν κοινό φυσικό πόρο, πολίτες, αγρότες, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου καλούνται να ακολουθήσουν μία διαδικασία καταγραφής και αδειοδότησης κάθε χρήσης και έργου αξιοποίησης του νερού». 

Η καταγραφή κάθε τέτοιου έργου στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και η αδειοδότηση της χρήσης τους, προστίθεται από το ΥΠΑΠΕΝ, «θα επιτρέψει την εκτίμηση του αριθμού και της έκτασης των απολήψεων ύδατος, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποδοτικότερη χρήση του νερού, καθώς και η προστασία των υδατικών πόρων, διασφαλίζοντας παράλληλα το εισόδημα των αγροτών».

Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΑΠΕΝ, Γιάννης Τσιρώνης, «η πρωτογενής παραγωγή πρέπει να παραμείνει ένας σταθερός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και το υπουργείο, με την τροποποίηση της ΚΥΑ, συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση, θεσμοθετώντας παράλληλα, όλα εκείνα που απαιτούνται για την διασφάλιση του αναγκαίου πόρου του αρδευτικού νερού».