Λίμνη Καϊάφα: Ένα σπάνιο οικοσύστημα βρίσκεται σε κίνδυνο, χρειάζονται μέτρα προστασίας

advertisement

Η περιοχή της Λίμνης του Καϊάφα έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με τον κωδικό «GR 2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος». Εδώ και αρκετά χρόνια (έχοντας υπόψη και τις πυρκαγιές του 2007) αυτό το σπάνιο οικοσύστημα δεν προστατεύεται από την Πολιτεία, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια περιουσία.

Έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 για την περιοχή δεν έχουν προχωρήσει. Συγκεκριμένα στη με τη αρ. Πρωτ. 112/30/Α2/12-01-2012 Απόφαση του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προβλέφθηκε η ένταξη της Πράξης “Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα, Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών Δικτύων Υποδομής και Ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων Τουρισμού Διημέρευσης” με κωδικό MIS 370745 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 8.055.230,00 €. Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία εάν ορθά ή μη δεν υλοποιείται η εν λόγω Πράξη καθώς έχει να κάνει με εθνικούς-κοινοτικούς πόρους και αφορά εν τέλει την προστασία ή μη του Περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι για την περιοχή της λίμνης του Καϊάφα ως τμήμα του Κυπαρισσιακού Κόλπου εκκρεμεί η έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) που θα καθορίζει ρητά την προστασία της περιοχής. Σημειώνεται ότι πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε το σχέδιο ΠΔ της προηγούμενης συγκυβέρνησης ως μη νόμιμο «για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας». Επισημαίνεται ότι η χώρα μας ήδη έχει οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη ορθή περιβαλλοντικά προστασία του σπάνιου αυτού οικοσυστήματος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος έχει δεσμευθεί ότι το ταχύτερο δυνατό θα συνταχθεί νέο σχέδιο ΠΔ που θα λαμβάνει υπόψη τις επισημάνσεις του ΣτΕ αλλά και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών ώστε να διαμορφωθεί σαφές θεσμικό πλαίσιο που θα συμβάλει στην πραγματική προστασία και ανάδειξη της περιοχής.