ΑΘΗΝΑ:Ομιλία Μαρλαφέκα σε ημερίδα της “Ναυτεμπορικής” σήμερα

advertisement

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, αναδεικνύοντας διαχρονικά, μέσα από τη θεματογραφία και τις παρεμβάσεις της, τη σημασία που έχει για τη χώρα μας η υγιής, καινοτόμος και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα διοργανώνει, στο πλαίσιο των ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ/conferences, το 1ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας με θέμα: Επιχειρώντας στο μέλλον, 2015-2020, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αξιολογηθεί το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και ταυτόχρονα να καταγραφούν οι δράσεις που η κυβέρνηση θα πρέπει να υλοποιήσει για την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Αποβλέπει ακόμη να αναδειχθεί η σημασία της χρηματοδότησης και των επενδύσεων για τις επιχειρήσεις, να καταγραφούν οι διαθέσιμες πηγές δανεισμού, να διερευνηθεί στο κατά πόσον η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα και η διαφοροποίηση των εταιριών και των προϊόντων ή υπηρεσιών, δημιουργούν συνθήκες επιτυχημένης εξωστρεφούς επιχείρησης με σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις.

 

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των αρμόδιων θεσμικών φορέων, Έλληνες επιχειρηματίες, ανώτατα στελέχη παραδοσιακών και νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων και πρωτοπόροι start uppers θα εκθέσουν τις απόψεις τους, θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους και θα συμμετάσχουν σε ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο με τους συμμετέχοντες στο συνέδριο.

 

Στα βασικά θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνονται η Επιχειρηματικότητα

«Σπάζοντας» τα δεσμά και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, η Χρηματοδότηση/Επενδύσεις

11+1 εργαλεία τόνωσης της ρευστότητας και των business plans των επιχειρήσεων,η Καινοτομία – ανταγωνιστικότητα – διαφοροποίηση «ξεκλειδώνουν» ιδέες

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Πατρινός Πλάτωνας Μαρλαφέκας (Αντιπρόεδρος, Marketing – Exports – IT Manager, Λουξ Μαρλαφέκας Α.Β.Ε.Ε., Πρόεδρος, Επιμελητηρίου Αχαΐας)