Το ποιήμα της εβδομάδας απο το ”poema”

advertisement

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Φωτογραφίες και βιογραφίες
Τα ερωτικά μας όνειρα συντηρήθηκαν
από τις αμετάβλητες φωτογραφίες
των γυναικών που είχαμε αγαπήσει.
Τα πολιτικά μας όνειρα νικήθηκαν
απ’ τις μεταβαλλόμενες βιογραφίες
των ηγετών που κάποτε μας είχαν πείσει.

Ποίημα από τη συλλογή Συγκατοίκηση με το παρόν,
εκδόσεις Κέδρος 2011