Το ποιήμα της εβδομάδας απο το ”poema”

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Φωτογραφίες και βιογραφίες
Τα ερωτικά μας όνειρα συντηρήθηκαν
από τις αμετάβλητες φωτογραφίες
των γυναικών που είχαμε αγαπήσει.
Τα πολιτικά μας όνειρα νικήθηκαν
απ’ τις μεταβαλλόμενες βιογραφίες
των ηγετών που κάποτε μας είχαν πείσει.

Ποίημα από τη συλλογή Συγκατοίκηση με το παρόν,
εκδόσεις Κέδρος 2011