Πάτρα: Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων για κανδηλανάφτες στα Δημοτικά Κοιμητήρια

advertisement

Μετά την υπ’ αριθμ. 158/17-3-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας γνωρίζουμε ότι:

Η επιλογή κανδηναλαπτών για ένα  έτος, για τα Δημοτικά Κοιμητήρια, θα γίνει με βάσει την ατομική, οικογενειακή και οικονομική κατάσταση των υποψηφίων κανδηναλαπτών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους μαζί με σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων Βότση και Μαιζώνος από   29/4/2014 έως και  9/5/2014.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία Ταυτότητας

Εκκαθαριστικό Εφορίας

Κάρτα ανεργίας του αιτούντος ή του/της συζύγου εάν υπάρχει

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αφορά στην οικονομική ή οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (π,χ. βεβαίωση συμμετοχής στην τράπεζα τροφίμων του Δήμου, προστατευόμενου μέλους με αναπηρία κ.λ.π.)