Η λιτότητα στην Ελλάδα προκάλεσε τουλάχιστον 500 αυτοκτονίες

advertisement

Οι περικοπές των δαπανών στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει περίπου 500 αυτοκτονίες ανδρών μόνο τη διετία 2009 – 2010.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα του πανεπιστημίου του Portsmouth στην οποία αφιερώνει εκτενές αφιέρωμα το πρακτορείο Russia Today.

Οι περικοπές των δαπανών στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει περίπου 500 αυτοκτονίες ανδρών (male suicides) από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή τους η εφαρμογή τους, αναφέρει η έρευνα.

Οι αναλυτές εντόπισαν θετική συσχέτιση μεταξύ της λιτότητας και των ποσοστών των αυτοκτονιών.

Η έρευνα 30 σελίδων έχει τίτλο “ο αντίκτυπος της δημοσιονομικής λιτότητας στην αυτοκτονία: Εμπειρικά δεδομένα της σύγχρονης ελληνικής τραγωδίας” και δημοσιεύτηκε στην επιστημονική περιοδική έκδοση “Social Science and Medicine journal” από τους Νικόλαο Αντωνακάκη και Alan Collins από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth.

Οι άντρες μεταξύ 45 και 89 ετών είναι η κατηγορία με τον μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. “Η συγκεκριμενοποίηση αυτή μπορεί να βοηθήσει τις υπηρεσίες υγείας ώστε να κινηθούν στοχευμένα”, επισημαίνει ο Νικόλαος Αντωνακάκης.

Οι δείκτες αυτοκτονιών στην Ελλάδα με βάση την ηλικία και το φύλο κατά την περίοδο 1968 – 2009:
Κάθε 1% κρατικών περικοπών προκαλεί αύξηση κατά 0,43% στις αυτοκτονίες μεταξύ του ανδρικού πληθυσμού, σύμφωνα με την έρευνα. Μεταξύ 2009 και 2010, σημειώθηκαν 551 θάνατοι με αποκλειστική αιτία τη δημοσιονομική λιτότητα, ισχυρίζονται οι ερευνητές, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Και υπογραμμίζουν, ότι τα στοιχεία τους αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη διετία, όταν και άρχισαν οι περικοπές στη χώρα μας.