”Κάθε ιστορία είναι η δική μας ιστορία”

advertisement

της Λένας Τζεδάκη-Αποστολάκη
Η άνθιση της σύγχρονης τοπικής ιστοριογραφίας. Μια επισκόπηση
Σήμερα, και σε όλη την Ελλάδα, είναι πασιφανές το ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία. Στη θέση της παραδοσιακής ιστοριογραφίας βρίσκεται, όχι χωρίς αντιστάσεις και εντάσεις, μια διαφορετική ερευνητική αντίληψη για την ανάγνωση του παρελθόντος.

Ως πεδίο παρατήρησης επιλέγεται το «μικρό», ένας μικρόκοσμος που μπορεί να είναι π.χ. η ιστορία μιας κοινωνικής ομάδας, η ιστορία μιας επιχείρησης, η ιστορία μιας οικογένειας ή η ιστορία ενός τόπου.

 

Τι συμβαίνει στην τοπική ιστορία; Πώς μπορούμε να τη μελετήσουμε ως μορφή της δημόσιας ιστορίας; Γιατί γνωρίζει άνθηση;
Δείγμα για το κείμενο αυτό είναι η τοπική ιστορία της περιοχής Ηρακλείου Κρήτης.

Τα κάθε λογής δημοσιεύματα με ιστορικό περιεχόμενο έχουν μεγάλη απήχηση. Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο ότι η μεγαλύτερη –και παλαιότερη– τοπική εφημερίδα, η ημερήσια εφημερίδα Πατρίς, καθημερινά δημοσιεύει σχετικά άρθρα.

Ούτε είναι τυχαίες οι ραδιοφωνικές εκπομπές, οι σχετικές στήλες στα τοπικά δημοσιογραφικά portals, η λειτουργία ειδικών ιστοσελίδων, αλλά και η επιτυχία κινηματογραφικών «ιστορικών» έργων (συνήθως μικρής διάρκειας ερασιτεχνικών ντοκιμαντέρ που εντοπίζει κανείς στο youtube).

Το ενδιαφέρον αυτό για το ιστορικό παρελθόν ενίσχυσαν η αθρόα λειτουργία πολιτιστικών συλλόγων, με κύριο στόχο την προβολή της τοπικότητας, και η εξακτίνωση της πνευματικής παραγωγής, με την οργάνωση προβολών ή ομιλιών (συνήθως με την αφορμή κάποιας επετείου) αλλά και ημερίδων, τοπικών συνεδρίων κ.ά. εκδηλώσεων ιστορικού χαρακτήρα. Συχνά, οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ως αφετηρία αλλά και ως παράγωγο μια τυπογραφική έκδοση.

Επίσης, με την αποκέντρωση των κρατικών λειτουργιών και τη δημιουργία επαρχιακών δήμων στην ενδοχώρα, οι κατά τόπους διοικητικές αρχές αλλά και οι αρχές της πόλης, στην προσπάθεια προβολής πολιτισμικών ενδιαφερόντων, υποστήριξαν ιστοριογραφικές προσπάθειες. Ας προστεθούν, ακόμη, η ανάγκη επανακαθορισμού μιας συλλογικής ταυτότητας και η αβεβαιότητα ενός απειλητικού και σκοτεινού μέλλοντος, στοιχεία κυρίαρχα στις μέρες μας.

Παράλληλα, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών, η διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή επιστημόνων, η χρήση των ψηφιακών μέσων και η ανάπτυξη της τεχνολογίας πολλαπλασίασαν τις δυνατότητες συγγραφής και μείωσαν το κόστος έκδοσης βιβλίων Τοπικής Ιστορίας, βιβλίων που σε παλαιότερες εποχές θα παρέμεναν σε χειρόγραφη μορφή, ακριβό οικογενειακό κειμήλιο για τους επιγόνους των συγγραφέων.

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή μελετών και βιβλίων ιστορικού ενδιαφέροντος για το Ηράκλειο, την ευρύτερη περιοχή του ή και ολόκληρη την Κρήτη, από φορείς και τοπικούς εκδοτικούς οίκους, όπως της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, των ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Ηρακλείου.

Από τα βιβλία που εξετάσαμε, ένα σύνολο 50 περίπου βιβλίων με θέμα την Τοπική Ιστορία της πόλης και της περιοχής του Ν. Ηρακλείου, θα αναφερθούμε λιγότερο σε όσα ιστοριογραφούν την πόλη του Ηρακλείου.

Περισσότερο θα εξετάσουμε την ιστοριογραφία μικρών κοινοτήτων της ενδοχώρας, μέσα από ολοκληρωμένα ιστορικά αφηγήματα που έχουν συντεθεί από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως όμως από εκπαιδευτικούς (της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Τα περισσότερα είναι εκδόσεις τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, αν και δεν λείπουν εκδόσεις φορέων και αυτοεκδόσεις.

Τι αναζητεί, άραγε, ο σύγχρονος συγγραφέας ενός βιβλίου Τοπικής Ιστορίας; Την προβολή του τόπου του; Τη διάσωση της μνήμης; Την αναζήτηση μιας συλλογικής πολιτισμικής ταυτότητας; Τη νοσταλγική επιστροφή σε ένα ειδυλλιακό παρελθόν; Τη σύνδεση ενός ενδόξου παρελθόντος με ένα προβληματικό παρόν;

Ανατρέχοντας στις προμετωπίδες των, υπό εξέταση βιβλίων, θα διαπιστώσομε ότι οι αναζητήσεις των μελετητών έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό μια ρητή τοπωνυμική αναφορά, αναφορά που αφενός ορίζει τον γεωγραφικό χώρο της μελέτης και αφετέρου προσδιορίζει ταυτοτικά στοιχεία.

Στους τίτλους των βιβλίων τα τοπωνύμια έχουν κυρίαρχη θέση, επειδή το κύριο είναι ο τόπος, το χωριό, η πόλη. Αυτά θα ιστορηθούν, γι’ αυτά θα είναι ο λόγος. Κοινό, επίσης, χαρακτηριστικό των τίτλων, αλλά και της ερευνητικής πρόθεσης, είναι η επίκληση της ιστορικότητας του τόπου, στοιχείο που τεκμηριώνεται από τη μακρά παρουσία του στον χρόνο.

Αλλά και στους τίτλους συλλογικών έργων, που είναι συνήθως απότοκα μεγαλύτερων επιστημονικών φιλοδοξιών, διαπιστώνει κανείς μια παρόμοια αντίληψη, την επισήμανση, δηλαδή, της αδιάλειπτης συνέχειας του τόπου και των ανθρώπων του στον χρόνο.

Τέλος, καμιά φορά, τα τοπωνύμια συνοδεύονται από διευκρινιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρονική έκταση της μελέτης ή το περιεχόμενό της, καθώς οι συγγραφείς επιχειρούν να συνδεθούν με ειδικότερες αναζητήσεις ιστοριογραφικής κατεύθυνσης.

Κατά τη συγγραφή των κειμένων, η προβολή του ιστορικού βάθους και της ιστορικής συνέχειας δίνεται με περιοδολόγηση, στα αρχικά κεφάλαια των βιβλίων, άλλοτε με συντομία και άλλοτε αναλυτικότερα. Από τις παλαιότερες περιόδους εξαίρεται η περίοδος που φαίνεται να κατέχει σημαντικότερη θέση στη συνείδηση της κοινότητας, και αυτό σχετίζεται συνήθως με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα μιας περιοχής.

Από τις νεότερες περιόδους υπογραμμίζεται η περίοδος κατά την οποία ο τόπος συμμετείχε σε «ηρωικά» συμβάντα, δηλαδή στα επαναστατικά κινήματα του 19ου αιώνα, στον πόλεμο του 1940 και στην αντίσταση επί γερμανικής κατοχής.

Βασικό βιβλιογραφικό βοήθημα θεωρείται η Ιστορία της Κρήτης του Θεοχ. Δετοράκη, ενώ εξαιρετικά δημοφιλείς είναι οι αρχαιολογικές μελέτες του Στυλ. Αλεξίου και του Ν. Πλάτωνα, οι μελέτες του Στεφ. Ξανθουδίδη και του Στεργ. Σπανάκη για τη Βενετοκρατία και οι ανάλογες του Νικ. Σταυρινίδη για την τουρκοκρατία.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται ευρέως τοπικές ειδικές μελέτες και αρχειακές εκδόσεις. Είναι σπάνιες οι γενικότερες αναφορές στην ελληνική ή στη διεθνή βιβλιογραφία, αναφορές που εντοπίζονται συστηματικά σε ελάχιστα βιβλία – σε όσα συγγραφείς είναι ακαδημαϊκοί ή ειδικοί επιστήμονες ιστορικοί και αρχαιολόγοι.

Αν, όμως, κοινή επιδίωξη των μελετητών, επιδίωξη ρητή στους τίτλους και ευδιάκριτη στο σώμα των κειμένων, είναι η ανάδειξη της σημασίας του ιδιαίτερου, συνήθως γενέθλιου, τόπου στον ιστορικό χρόνο, από τις προγραμματικές θέσεις των συγγραφέων, διαπιστώνεται ποικιλία αντιλήψεων ως προς την ειδικότερη στοχοθεσία της συγγραφικής πράξης.

Όλοι οι συγγραφείς καταφεύγουν στην ιστοριογραφία με σκοπό την ενίσχυση του ιστορικού εγγραμματισμού, άλλοι, όμως, προκρίνουν την ιστορική γνώση ως μέσο ισχυροποίησης της τοπικής ταυτότητας, όπως οι Γιάνν. Λεβεντάκης και Γιάνν. Χρηστάκης, στο βιβλίο Ρογδιά. Το μπαλκόνι του Ηρακλείου.

Η Ρογδιά στον τόπο και στο χρόνο (2006) και άλλοι, όπως ο Κ. Βασιλάκης στο βιβλίο για τον Άγιο Θωμά, που προαναφέρθηκε, προκρίνουν την ιστορική μνήμη, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση ενός προβληματικού παρόντος. Άλλοι εκτιμούν ότι η σύνθεση μιας Τοπικής Ιστορίας αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο αντίστασης ενάντια στην ορατή απειλή μιας πολιτισμικής αλλοτρίωσης, όπως στο βιβλίο του Γ. Τσερεβελάκη Μνήμης ανάπλους.

Μια αναδρομή στην ιστορία και το λαϊκό πολιτισμό των Κάτω Ασιτών της επαρχίας Μαλεβιζίου (2005): «… η διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του τόπου μας αποτελεί αληθινή πρόκληση… τη στιγμή που ο πολιτισμός και η παιδεία του ανθρώπου καταβαραθρώνονται στο βωμό της παγκοσμιοποίησης και του σταδιακού ευτελισμού της κουλτούρας και της ιδιαιτερότητας…».

Κάποιοι συγγραφείς θεωρούν ότι η αφήγηση του παρελθόντος έχει κυρίως διδακτικό χαρακτήρα, όπως στα βιβλία της Σ. Κανάκη (επιμ.) Ο Μίτος της Αριάδνης. Ξετυλίγοντας την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου (2000) και της Άννας Πατεράκη, Μαθιός Καμπιτάκης. Ο Καμπιτομαθιός (1765-1827). Συμβολή στην ιστορία της οικογένειας Καμπιτάκη (2009) και άλλοι επιθυμούν να συμπληρώνουν τα κενά της προγενέστερης ιστοριογραφίας: «… και έτσι έμειναν πολλές σπουδαίες ιστορίες χωρίς να καταγραφούν. Γι’ αυτό το λόγο, αν και πρωτόπειρος και ακάτεχος, διάλεξα ξεχωριστό δρόμο για τη μελέτη αυτή…» γράφει ο Γ.Μ. Ξυλούρης, στο βιβλίο Κρουσώνας: Ιστορικές αναφορές (1993).

Και φυσικά δεν λείπουν οι οφειλές σε ιστορικές προσωπικότητες, όπως στο βιβλίο του Ηρ. Πυργιανάκη Ο καπετάν Ηρακλής Κοκκινίδης 1842-1868. Αρχηγός Μαλεβιζίου-Τεμένους (2001) ή στον γενέθλιο τόπο, όπως στο βιβλίο του Κωστ. Τσικνάκη (επιμ.) Ρούβας… Ιστορία, πολιτισμός (2009) ούτε η νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν: «Αν ισχύσει το λεχθέν ότι η πραγματική πατρίδα κάθε ανθρώπου είναι τα παιδικά του χρόνια, τότε, πιστεύω ότι μ’ αυτό το βιβλίο οι Χονδριγιανοί επιστρέφομε στις ρίζες μας, επιστρέφομε ξανά στη μικρή πατρίδα, το χωριό μας» γράφει ο Αντ. Στιβακτάκης στο Ο Χόνδρος Βιάννου στα μονοπάτια της Ιστορίας (2008).

Σε κάθε περίπτωση, στα βιβλία διακρίνεται μια διαρκής διαλογική σχέση του χθες με το σήμερα, τόσο στο επίπεδο του φυσικού όσο και σε αυτό του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Διαφοροποιήσεις του φυσικού τοπίου σε σχέση με παλαιότερες εποχές, παρακολούθηση των αλλαγών του οικισμένου χώρου στον χρόνο, παραλληλισμοί παλαιότερων και σύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών δομών, δημογραφικοί πίνακες και πίνακες σύγχρονων πολιτικών προσώπων, προελεύσεις και ονοματολογίες οικογενειών, καταγραφές τοπωνυμίων και επιβιώσεις ντοπιολαλιάς, παράθεση παλαιών και νεότερων απεικονίσεων, αντιπαραβολές νοοτροπιών κ.ά. μαρτυρούν ότι οι συγγραφείς επιλέγουν τον διάλογο με το παρελθόν ως συστατική ύλη των έργων τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπαινικτικού διαλόγου, ενός διαλόγου που αναπτύσσεται συχνά στα βιβλία που εξετάσαμε, είναι το ακόλουθο απόσπασμα από το βιβλίο της Μ. Σταματάκη Το Διονύσι της Μεσαράς. Θέματα Ιστορίας και λαϊκού πολιτισμού (2014). Στο κεφάλαιο «Ο Τόπος» και στο σημείο όπου γίνεται λόγος για τον ρόλο του περίγυρου γράφει: «… Ο Διακονιάρης είναι προέκταση των ποταμών Παναγιανού και Πετριανού και ονομάζεται έτσι από το σημείο συμβολής τους μέχρι το Γεροπόταμο, επειδή παλιότερα ζητιάνευε το νερό την περίοδο του καλοκαιριού – τώρα το ζητιανεύει και το χειμώνα…».

Από αυτό, το άλλοτε μακρινό και άλλοτε πρόσφατο παρελθόν, συνηθέστερη επιλογή είναι η αναλυτική διαπραγμάτευση του κοντινού παρελθόντος. Το κοντινό παρελθόν ταυτίζεται συνήθως με την όψιμη τουρκοκρατία και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα (έως τη συμμετοχή του τόπου στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και την Αντίσταση).

Γι’ αυτή την περίοδο θα ιστοριογραφηθούν τα σημεία που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των ντόπιων σε ένα ηρωικό παρελθόν, ενώ δεν θα τεθούν ερωτήματα για σκοτεινά σημεία του (π.χ. στο θέμα του Εμφυλίου είναι ελάχιστες οι αναφορές) ούτε θα προβληματίσουν οι σιωπές των πηγών. Παράλληλα, θα ερευνηθεί η πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του τόπου, ως να πρόκειται για ένα αυθύπαρκτο και ανεξάρτητο τμήμα από την ευρύτερη τοπική ή από τη συνολική ιστορία.

Κατά τη διαπραγμάτευση του υλικού τους, οι συγγραφείς ακολουθούν σύγχρονες ιστοριογραφικές μεθόδους, με σαφή προτίμηση στις μεθόδους της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Η αξιοπιστία των πηγών ελέγχεται από τη βιβλιογραφία, το αρχειακό υλικό, την έρευνα στο πεδίο ή από τη διασταύρωση της πληροφορίας. Κατά τη σύνθεση του υλικού, η αφήγηση ακολουθεί γραμμική εξιστόρηση, στην οποία υποτάσσονται επιμέρους θεματικές ενότητες, και συμπλέκεται με παλιότερη ιστοριογραφία, αρχειακά τεκμήρια, τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, στατιστικούς πίνακες, προφορικές καταγραφές, θρύλους και παραδόσεις.

«Κάθε ιστορία είναι σύγχρονη ιστορία», μας λέει ο Francois Dosse, «κάθε ιστορία είναι η δική μας ιστορία», μας λέει ο Σπύρος Ασδραχάς. Η τοπική ιστοριογραφία, συνειδητά ή ασυνείδητα, ακολουθεί τις παραπάνω παραδοχές: στο περιεχόμενο των βιβλίων, τη διάρθρωση των ενοτήτων, τις επιλογές του τεκμηριωτικού υλικού και στην τελική σύνθεση της ιστορικής αφήγησης είναι παρών ο χρόνος της συγγραφής και ευδιάκριτα το ιδεολογικό πλαίσιο καθώς και η προσωπική οπτική των συγγραφέων.

Σε ποιο αναγνωστικό κοινό απευθύνονται, άραγε, οι συγγραφείς βιβλίων Τοπικής Ιστορίας;

Βασικοί αποδέκτες ενός βιβλίου Τοπικής Ιστορίας είναι η κοινότητα από την οποία παράγεται το βιβλίο, οι συντοπίτες. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο επειδή –κατά κανόνα– ο συγγραφέας προέρχεται από τον κοινωνικό σχηματισμό του οποίου το παρελθόν εξετάζει αλλά, κυρίως, επειδή η εντοπιότητα επιζητεί συνοχή σε θέματα συλλογικής συνείδησης και μνήμης.

Άλλωστε, οι συντοπίτες, ιδιαίτερα στις μικρές κοινότητες, έχουν λάβει ενεργό μέρος στη συλλογή της ιστορικής ύλης: έχουν προσφέρει τον προσωπικό τους χρόνο, έχουν παραχωρήσει ιδιωτικές συλλογές και οικογενειακά αρχεία, έχουν υποδείξει γεωγραφικά σημεία, έχουν καταθέσει μαρτυρίες και, συχνά, έχουν συμβάλει οικονομικά στην έκδοση είτε με τη μορφή των απευθείας χορηγιών είτε μέσω των πολιτιστικών και των «απανταχού» Συλλόγων.

Το αποτέλεσμα αυτής, της εν μέρει συλλογικής προσπάθειας, προσλαμβάνεται ως κοινό κτήμα, ως τέτοιο αντιμετωπίζεται και ως τέτοιο θα κριθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αφήγηση θα απλώνεται, ποικιλοτρόπως, μέχρι το κοντινό χθες και η συνολική διαπραγμάτευση του θέματος θα εστιάζει, κυρίως, στους άμεσους αποδέκτες.

Εκτός από την τοπική κοινωνία όμως, κάποιοι από τους συγγραφείς, στο δείγμα που εξετάσαμε, απευθύνονται παράλληλα σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα, γεγονός που υποτάσσει τη συγγραφή τους σε ειδικούς μεθοδολογικούς κανόνες και την τυπογραφική έκδοση σε ιδιαίτερα επιμελημένη μορφή.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα περίπτωση, σε αυτή την κατηγορία, συνιστά το βιβλίο της Ελευθερίας Ζέη, που προαναφέρθηκε, όπου ένα σώμα φωτογραφικών απεικονίσεων αντιμετωπίστηκε ως ένα κλειστό αρχειακό σύνολο –και ως τέτοιο μελετήθηκε– για την ανάγνωση μιας σημαντικής, τοπικής ιστορικής περιόδου, ενταγμένης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Τέλος, όταν στη διαδικασία της έκδοσης συμμετέχουν Διοικητικές Αρχές, όπως είναι η έκδοση του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού του Αντ. Περισυνάκη (επιμ.) Αρχαία Αλικαρνασσός – Νέα Αλικαρνασσός. Ταξίδι στο χρόνο και στην Ιστορία (2010), τα βιβλία Τοπικής Ιστορίας έχουν επιπρόσθετους αποδέκτες, επειδή επιπλέον χρησιμοποιούνται από την εθιμοτυπία ως επίσημα δώρα. Η παράμετρος αυτή επηρεάζει συνολικά τη συγγραφή των βιβλίων, καθώς βασική επιδίωξη γίνεται η αρυτίδωτη προβολή του τόπου.

Η συμβολή των τοπικών ιστορικών καταγραφών, παλαιότερων και σύγχρονων, στην ελληνική αλλά και στη διεθνή ιστοριογραφία είναι ουσιώδης. Ας σκεφτεί κανείς πόσα ερευνητικά στοιχεία διασώθηκαν στον χρόνο, πόσο οι παραλληλίες και οι συγκρίσεις τοπικών φαινομένων πλούτισαν την ιστορική σκέψη ή πόσο οι προσπάθειες αυτές ενίσχυσαν τις συνάψεις της συνολικής ιστορίας.

Στα βιβλία που εξετάσαμε η επεξεργασία και η σύνθεση της ιστορικής ύλης γίνεται με σεβασμό στις ιστοριογραφικές μεθόδους, με προσοχή, με επιμονή και με επιμέλεια. Και όταν πρόκειται για ειδικούς ιστορικούς, αυτό συνιστά αναγκαία προϋπόθεση και είναι αναμενόμενο να συμβαίνει.

Όταν όμως συγγραφέας είναι η τοπική λογιοσύνη, η υιοθέτηση πρακτικών τέτοιου είδους από μη ειδικούς μελετητές, ακόμα και όταν το αποτέλεσμα δεν δικαιώνει απολύτως τις αρχές και τα ζητούμενα μιας σύγχρονης ιστοριογραφίας, υποδηλώνει την απήχηση της ελληνικής ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας.

Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε σε διημερίδα με θέμα «Ιστορίης ξυγγραφήν: Σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με την Ιστορία σήμερα» που συνδιοργάνωσαν η Ένωση Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου και η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, στις 29.3.2014 στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.
files/chronosmag/themes/theme_one/faviconXronos.png