Ευρωπαϊκή βοήθεια στην Ελλάδα για τους άπορους

advertisement

Υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με προϋπολογισμό 3,4 δισ. ευρώ

Το ποσό των 249,3 εκατ. ευρώ θα εισπράξει η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή επιχορήγηση από το Ταμείο Βοήθειας προς τους απόρους για την περίοδο 2014-2020.

 

Το νέο πρόγραμμα κοινωνικής βοήθειας, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προϋπολογισμό 3,4 δισ. ευρώ και θεωρείται ως η πρώτη διευρυμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία βοήθειας σε ανθρώπους που βιώνουν την φτώχεια, ακραίες στερήσεις, όπως είναι πείνα, η έλλειψη στέγης και η παιδική φτώχια.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν είτε να διανείμουν τρόφιμα ή να παρέχουν άλλη υλική βοήθεια σε απόρους είτε να συνδράμουν με άλλα μέσα, όπως δραστηριότητες για την κοινωνική ενσωμάτωση. Το Ταμείο στηρίζει επίσης δωρεές τροφίμων και κυρίως τη συλλογή, μεταφορά και διανομή τροφίμων από ιδιώτες, όπως σούπερ μάρκετ, μειώνοντας έτσι τη σπατάλη.

Το ποσό της συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο 85% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 15% θα καταβάλλεται από τα κράτη- μέλη. Χώρες όμως που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία το ποσοστό συχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φτάνει και το 95%.

Η Κύπρος θα εισπράξει από το Ταμείο αυτό για την ίδια χρονική περίοδο 3,5 εκατ. ευρώ.