Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο

advertisement

Συνολικά θα γίνουν 380 προσλήψεις. Οι 180 αφορούν στο υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα σε θέσεις τελωνειακών. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε δύο φάσεις μέσω ΑΣΕΠ που θα προκηρύξει αρχικά 160 θέσεις και στη συνέχεια 20 θέσεις τελωνειακών τις οποίες θα διεκδικήσουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ αλλά και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Το υπουργείο Ναυτιλίας, μετά την ψήφιση του νόμου που περιέχει διατάξεις και για τις προσλήψεις στο Λιμενικό, καταρτίζει δύο υπουργικές αποφάσεις για μεικτό σύστημα -μορίων και γραπτών εξετάσεων- που θα εφαρμοστεί, για πρώτη φορά, στους διαγωνισμούς για 200 υπαξιωματικούς και λιμενοφύλακες.

 

Προβλέπεται επίσης η πρόσληψη ανθυποπλοιάρχων Τεχνικού και κελευστών Υγειονομικού.